KONTAKT:


OZ Národný týždeň manželstva,

Heydukova 14, 811 08 Bratislava

Koordinátor:
Vladimír Sochor

predseda OZ NTM

tel.: 0903-722 439, 

e-mail: sochor@ntm.sk