Drahí manželia, milí priaznivci kampane Národný týždeň manželstva na Slovensku,

hoci to možno znie prekvapivo, pomaly sa blíži nový ročník našej kampane, ktorá sa, nielen na Slovensku, opäť uskutoční 12.-18. februára 2018. Po prvej skúsenosti z vlaňajška s malým spoločným symbolom kampane, ktorým boli tzv. Manželské poznávacie značky, prichádzame popri ďalších iniciatívach s novou myšlienkou symbolu aj pre kampaň na rok 2018.

Nakoľko nosnou témou bude Manželstvo ako umenie lásky, pripravili sme pre manželov ponuku umelecky spracovaného koženého náramku s možnosťou vygravírovania vlastného mena manželov a dĺžky manželstva.


Okrem toho bude možné náramok objednať iba s menami bez dĺžky manželstva, ak by ste chceli prekvapiť vašich známych, ktorých mená poznáte, neviete však presne dĺžku ich manželstva.


No a v prípade, že by ste chceli náramky šíriť aj v širšom okolí, je pripravená aj univerzálna verzia iba s hlavným mottom kampane.


Zároveň sa bude možné pri objednávaní rozhodnúť, či využijete formu náramku, ale by sa vám viac hodila kožená záložka do knihy, ktorá bude mať rovnaké rozmery, ale nebude spojená do formy náramku.

Myšlienka malého spoločného symbolu sa zrodila s túžbou, aby sa čím viacerí manželia takpovediac fyzicky a viditeľne mohli pripojiť ku kampani. V tej budúcoročnej nosením koženého náramku každý z nás bude môcť vyjadriť, že manželstvo je aj umením lásky, a že sa každý tomuto umeniu môže stále viac učiť a postupne zažívať jeho krásu vo vnútri rodiny a prinášať ju aj iným tak, ako to robí každý umelec.

Ak sa chcete pridať, objednajte si náramok alebo záložku tento OBJEDNÁVÁCÍ FORMULÁR.

Personalizované kožené náramky alebo záložky s menami resp. s dĺžkou manželstva si bude možné objednávať do 15. decembra 2017. Po tomto termíne budú k dispozícii už iba univerzálne verzie s mottom kampane.

Pozývame vás tiež, aby ste sa s touto informáciou podelili aj s vašimi známymi.

Ďakujeme za umelecké diela, ktoré tvorí každý z nás a tešíme sa na spoločný čas, keď budeme môcť celé Slovensko cez každé manželstvo, a možno aj vďaka viditeľným manželským náramkom, vnímať ako veľkú symbolickú galériu umenia lásky.