PODUJATIA

Milí priatelia, 

každoročne počas Národného týždňa manželstva prebieha na celom Slovensku mnoho podujatí pre manželov aj vďaka vašej tvorivosti. Chceme vás poprosiť, aby ste svoje plánované podujatie v roku 2018 zverejnili na stránke NTM. Môžete tak inšpirovať ďalších a zároveň viac spropagovať vaše podujatie.

Ďakujeme! Tešíme sa na vaše nápady a želáme vám, aby aj vaša angažovať v rámci NTM pomohla čím viacerým manželom prežiť pekný spoločný čas a prehĺbiť svoj vzťah.