História kampane Národný týždeň manželstva

Celosvetová kampaň The Marriage Week, ktorej je NTM súčasťou, pritom prebieha už od roku 1997. Prvý raz sa uskutočnila v Anglicku v sídle vlády spolu s vtedajším premiérom Johnom Majorom a jeho manželkou Normou. O rok neskôr otvárali podujatie vo svojom úrade nový predseda vlády Tony Blair a jeho manželka Cherie. V nasledujúcich rokoch sa kampaň rozšírila za hranice Anglicka a dnes je do nej zapojených takmer 30 krajín sveta.

Národný týždeň manželstva sa na Slovensko dostal v roku 2010, keď sa zástupcovia rôznych organizácií, zameraných na podporu manželstva, stretli so zakladateľom tejto iniciatívy Richardom Kane-om. V nasledujúcom roku "národný tím" odštartoval v niekoľkých mestách prvý ročník kampane pod záštitou vtedajšej prvej dámy, pani Silvie Gašparovičovej. Odvtedy sa kampaň na podporu manželstva vďaka stovkám dobrovoľníkov v regiónoch rozšírila do mnohých miest aj obcí Slovenska. NTM na Slovensku má každoročne svoju tému, ktorou upriamuje pozornosť na rôzne aspekty manželského vzťahu - vernosť, priateľstvo, zvládanie rozdielností, prekonávanie výziev, spoluprácu či spoločný nenahraditeľný príbeh...