Manželstvo - umenie lásky

16.01.2018

Trošku si na začátku pohraji se slovíčky. Manželství jako umění, umělecké dílo a manželé jako umělci? Anebo manželství jako umění ve smyslu něco umět, získat zručnost? Pokusme se oba náhledy spojit. Dovolím si představit vlastní úvahy o manželství, o umění žít v manželství. I když jsou napsány stohy knih, příruček, je zajímavé, že ani jeden titul nemůže vystihnout obecně platný a detailní návod dobré manželství, právě pro to, že jde o umění.

Umění milovat si dal za cíl popsat ve svém díle už před dvěma tisíci lety Ovidius Publius Naso. Dokonce známá biblická Píseň Písní z dob krále Šalamouna je ještě starší a je prodchnutá nádherným opisem lásky mezi mužem a ženou. Mimo to i pohádky snad z celého světa představují touhu po druhém, lásku jako základní životní motiv, princip, který člověka vybaví odvahou získávat i ztrácet. Ve jménu lásky.

Pokud bychom se snažili použít definici uměleckého díla pro paralelu s manželstvím, pak ve slovníku stojí, že umění a umělecké dílo je záměrným výtvorem člověka a má za cíl přinášet pocit libosti. Dotýká se něčeho nehmotného v člověku, kde se snoubí krásno s harmonií, touha a sen s potřebou milovat a být milován. Umělecké dílo ztvárňuje představy, nálady či touhy umělce. Zprostředkovává zcela specifickou formou vnitřní svět umělce a nabízí ke sdílení s druhými. Je výrazem lidské kreativity a představivosti a jisté úrovně i uměleckého nadání a dovednosti sebevyjádření. A v tomto ohledu je manželství uměním. A umění samo o sobě nemá jasný účel, přesto má hluboký smysl. Zrovna tak manželství znamená do jisté míry různá omezení v oblasti osobního pohodlí, financí, rozhodování, názorové střety a spory. Pokud bychom hledali účel manželství, pak je to z tohoto úzce vymezeného pohledu skutečně ztrátová životní akce. O to srozumitelnější může být vysvětlení pro stav současné společnosti, která se snaží do všeho prosadit účelnost, výtěžnost, okamžitý efekt a výkon. Pokud se takto pojme manželství, pak není divu, že dojde velmi brzo k vyčerpání vztahu. Tzv. těžební model manželství pracuje právě se zmíněnými pojmy - vytěžit a opustit. Snad jedno z vysvětlení, proč manželství pro společnost ztrácí svou sílu.

Umění není dílem okamžiku. Odráží osobní prožitky umělce v příjemných i těžkých obdobích, jeho píli, jeho jedinečný rukopis a to vše se promítne do jeho díla. Manželství jako umění nabízí stále novou inspiraci, nové pohledy, nová zjištění. Dokonce jsme jako lidé hledat stále nové příležitosti i způsoby vyjádření náklonnosti, lásky. Snad proto není opovážlivé říct, že každé manželství je originální umělecké dílo, protož pramení z jedinečné kombinace soužití a sdílení dvou konkrétních lidí.

Ale to zásadní, co manželství a současně i umění nabízí je hluboký smysl přesahující účelnost a užitečnost. Krása umění a manželská láska v člověku probouzí tzv. vyšší city, které lze jen stěží definovat, vyjádřit a mnohdy ani neumíme odpovědět na otázku proč tomu tak je. Zkrátka poezie, zpěv, hudba, obraz, tanec, balet nás osloví, zasáhne, rozechví a zrovna tak je tomu i s láskou, kterou můžeme prožívat v manželství. Milujeme... a tečka. Nevíme, jak se to děje, nevíme proč. A to je pravděpodobně ono umění lásky, umění manželství. Umění slouží ke sdílení s druhými. A manželství? To je permanentní sdílení, kde se otevíráme svému protějšku díky odvaze k vlastní zranitelnosti. Hovoříme-li s umělci, až příliš často se dozvídáme, že šli se svou kůží na trh, že ve svém díle vyjevili své nejvnitřnější prožívání a že nás prostřednictvím uměleckého díla, pozvali do svého životního příběhu. A v manželství jde o totéž.

Ten druhý pohled na umění jako něco umět, mít jisté dovednosti a zručnosti. A v tomto ohledu už je jednodušší vyjmenovat, co je přínosem, co je jakousi manželskou zručností, zvládnutým nebo rozvíjeným uměním.

Asi existuje mnohem více dovedností, které potřebujeme pro zdravé manželství, ale pokusme se najít alespoň dvanáct. Napadá mne totiž, že rok je dostatečně dlouhá doba na to věnovat se každý měsíc rozvoji určité manželské dovednosti. Proč? Protože ve škole se to neučíme. Knihy mohou nabídnout různé techniky, ale stejně vše je potřeba ověřit vlastní praxí a tréninkem právě s tou nejbližší osobou, pro niž chceme být lepším partnerem.

Pokud se podaří v manželství používat toto dvanáctero umění může se stát vaše manželství uměleckým dílem a vy umělci. Ať se daří.

Mgr. Milena Mikulková

Pracuje ako sociálny pedagóg, zaoberá sa vzťahovým a výchovným poradenstvom. Ako poradca, tréner a kouč poskytuje ľuďom podporu v rozvoji ich vlastných schopností pre zvládanie rôznych životných situácií.