Hra cez kahoot - inštrukcie

05.02.2021

Hru spustíte tak, že kliknite na odkaz, následne kliknite na "play as a guest" (zelené tlačidlo vpravo hore). Potom vyberte možnosť "continue as a guest", ďalej kliknite na možnosť "classic" (zelené tlačidlo). Chvíľu počkáte, kým sa vygeneruje PIN (začne hrať hudba). 

Cez tento PIN sa účastníci dostanú do hry, aby mohli zadávať odpovede na smartfónoch. Ideálne je, keď účastníci vidia otázky na monitore počítača a odpovede zadávajú cez smartfóny. Ak hráte s niekým iným online, je možné obrazovku s otázkami zdieľať s ostatnými účastníkmi cez vhodnú aplikáciu (napr. zoom)

Účastníci sa zapoja do hry tak, že na smartfóne idú na webstránku kahoot.it a zadajú PIN, ktorý sa ukázal po vygenerovaní hry na hlavnej obrazovke, kde sa potom budú zobrazovať aj otázky. Každý účastník si zvolí svoje meno (prezývku, nick). 

Sú 2 typy otázok - výber zo 4 možností alebo z 2 možností - pravda (true) / nepravda (false). Odpovede sa zadávajú na smartfóne ťuknutím na príslušný symbol. Poradie určuje nielen správnosť odpovede, ale aj čas, v ktorom je správna odpoveď zadaná. Kvíz obsahuje 16 otázok a na odpovede máte 20 sekúnd. Po skončení sa ukáže vyhodnotenie.