Manželské podujatie

29.01.2018

Dátum podujatia: 12.-18. február 2018
Miesto: Zákamenné
Organizátor: Farnosť Zákamenné a Obecný úrad Zákamenné 

Bližší popis:

Piatok sv. omša s vdp.Ondrejom Sabom s manželskou katechézou;
v sobotu hlavný program začína sv. omšou a pokračuje prednáškou - manželia Kováčovci a po nej hodnotný film s manželskou tematikou.
O týždeň 16. 2. 2018 pokračujeme svedectvami manželských párov po sv. omši vo farskom kostole a
v sobotu 17.2.2018 Valentínskou manželskou večerou.

Viac informácií na www.zakamenne.sk, www.rkczakamenne.sk