Manželský večer vo farnosti Brodno

02.02.2018

Dátum podujatia: 12. február 2018
Miesto: Brodno
Organizátor: Spoločenstvo rodín farnosti
                      Brodno-Vranie
                      Marcel Ďurkovský
                     (911 664 775 durkovsky@sator.sk) Bližší popis: Stretnutie manželských párov farnosti Brodno-Vranie pri dobrej večeri a príjemnej spoločenskej diskusii.

Podujatie je určené pre manželské páry bývajúce v Brodne a Vraní. Prihlásiť sa je možné jedine zápisom v sakristií kostola Všetkých svätých v Brodne po sv. omšiach do 11.2.2018. Vstup bude umožnený len párom. Vstupné je 10€ na pár.