Manželstvo ako umenie lásky - Galavečer pre manželov

29.01.2018

Dátum podujatia: 18. február 2018
Miesto: Cífer
Organizátor: Mária Kohutiarová, 0915110176, ntm.cifer@gmail.com 


Bližší popis:

Galavečer pre manželov pri spoločnej večeri, večer pre ženy, večer pre mužov, moderovaná adorácia, spoločná sv. omša.