Manželstvo umenie lásky - Prednáška a svedectvá

09.01.2018

Dátum podujatia: 20. február 2018
Miesto: Ružomberok
Organizátor: Katolícka univerzita Ružomberok

Bližší popis:
16:00 vystúpenie manželov Štefana Patrika Kováča, ThLic a Evky Kováčovej, Ing., vedúci Spoločenstva Živá voda a spisovateľa duchovnej literatúry (aj pre manželov: Život v Božom požehnaní, Život s Bohom, Afrika, Život nie je ľahký a i.). Rodičia šiestich detí (Sára, Juditka, Jakub, Samuel, Miriam a Dávida).
Možnosť diskusie a kladenia otázok na konci.