Boží plán s kresťanským manželstvom - Eucharistia a svedectvo manželov

09.01.2018

Dátum podujatia: 10. február 2018
Miesto: Zákamenné 
Organizátor: Rímskokatolícky farský úrad  


Bližší popis:

17:00 sv. liturgia Obety Eucharistie,
18:30 vystúpenie v Kultúrnom dome obce manželov Štefana Patrika Kováča, ThLic
a Evky Kováčovej, Ing., vedúci Spoločenstva Živá voda a spisovateľa duchovnej literatúry (aj pre manželov: Život v Božom požehnaní, Život s Bohom, Život kresťana u moslimov v Ázii a i.).
Rodičia šiestich detí (Sára, Juditka, Jakub, Samuel, Miriam a Dávida).
Svedectvo života.