Po prvej skúsenosti z vlaňajška s malým spoločným symbolom kampane, ktorým boli tzv. Manželské poznávacie značky, prichádzame popri ďalších iniciatívach s novou myšlienkou symbolu aj pre kampaň na rok 2018.

Nakoľko nosnou témou bude Manželstvo ako umenie lásky, pripravili sme pre manželov ponuku umelecky spracovaného koženého náramku s možnosťou vygravírovania vlastného mena manželov a dĺžky manželstva. 


Myšlienka malého spoločného symbolu sa zrodila s túžbou, aby sa čím viacerí manželia takpovediac fyzicky a viditeľne mohli pripojiť ku kampani. V tohtoročnej nosením koženého náramku resp. vložením svojho mena do interaktívnej mapy každý z nás bude môcť vyjadriť, že manželstvo je aj umením lásky, a že sa každý tomuto umeniu môže stále viac učiť a postupne zažívať jeho krásu vo vnútri rodiny a prinášať ju aj iným tak, ako to robí každý umelec.

Ďakujeme za umelecké diela, ktoré tvorí každý z nás a tešíme sa na spoločný čas, keď budeme môcť celé Slovensko cez každé manželstvo, a možno aj vďaka viditeľným manželským náramkom, vnímať ako veľkú symbolickú galériu umenia lásky.