Drahí manželia, milí priaznivci kampane Národný týždeň manželstva na Slovensku,

Po prvej skúsenosti z vlaňajška s malým spoločným symbolom kampane, ktorým boli tzv. Manželské poznávacie značky, prichádzame popri ďalších iniciatívach s novou myšlienkou symbolu aj pre kampaň na rok 2018.

Nakoľko nosnou témou bude Manželstvo ako umenie lásky, pripravili sme pre manželov ponuku umelecky spracovaného koženého náramku s možnosťou vygravírovania vlastného mena manželov a dĺžky manželstva. 

resp. možnosť objednať si univerzálny náramok s mottom NTM 2018. 


Kvôli potrebnému času na prípravu náramkov už nie je viac možné objednať si ich. 

Pripravili sme však pre vás možnosť zapojiť sa do kampane tak, že umiestnime vaše krstné mená do interaktívnej mapy NTM 2018 v podobe ako na náramku teda napr. Matúš a Danka - 8 rokov v umení lásky.


Myšlienka malého spoločného symbolu sa zrodila s túžbou, aby sa čím viacerí manželia takpovediac fyzicky a viditeľne mohli pripojiť ku kampani. V tohtoročnej nosením koženého náramku resp. vložením svojho mena do interaktívnej mapy každý z nás bude môcť vyjadriť, že manželstvo je aj umením lásky, a že sa každý tomuto umeniu môže stále viac učiť a postupne zažívať jeho krásu vo vnútri rodiny a prinášať ju aj iným tak, ako to robí každý umelec.

Ak sa chcete pridať, vyplňte TENTO FORMULÁR.

Pozývame vás tiež, aby ste sa s touto informáciou podelili aj s vašimi známymi.

Ďakujeme za umelecké diela, ktoré tvorí každý z nás a tešíme sa na spoločný čas, keď budeme môcť celé Slovensko cez každé manželstvo, a možno aj vďaka viditeľným manželským náramkom, vnímať ako veľkú symbolickú galériu umenia lásky.