PODUJATIA 2019

Hru spustíte tak, že kliknite na odkaz, následne kliknite na "play as a guest" (zelené tlačidlo vpravo hore). Potom vyberte možnosť "continue as a guest", ďalej kliknite na možnosť "classic" (zelené tlačidlo). Chvíľu počkáte, kým sa vygeneruje PIN (začne hrať hudba).