ZAPOJTE SA

Niekoľko tipov, ako sa zapojiť do NTM

vo vlastnom manželstve: 

 • Choďte spolu na prechádzku, večeru, do cukrárne, kaviarne
 • Pripravte si doma večer pri sviečkach
 • Pozrite si spolu pekný film
 • Pripravte prekvapenie pre toho druhého - napr. napíšte kartičku ocenenia, alebo mu darujte niečo, čo má rád
 • Choďte spolu na koncert, do divadla, tancovať,...
 • Spomínajte spolu pri fotografiách na pekné chvíle vo vašom manželstve
 • Napíšte manželskému partnerovi ľúbostný list

vo vašej komunite:

 • Usporiadajte romantickú večeru pri sviečkach v spolupráci s miestnou reštauráciou alebo samosprávou
 • Zorganizujte spoločne s tanečnou školou tanečný večer
 • Pozvite hostí so zaujímavými životnými príbehmi, aby nimi povzbudili ďalších
 • Zorganizujte seminár na manželské témy
 • Oceňte dlhotrvajúce manželstvá v obci, meste - v spolupráci s miestnym úradom
 • Pripravte špeciálny večer pre manželské páry s podnetmi pre budovanie manželstva 
 • Uverejnite v miestnom periodiku zaujímavý, povzbudzujúci článok o manželstve
 • Oslovte miestnych podnikateľov, aby vo svojej reštaurácii, kaviarni, športovom či wellness centre,... poskytli manželským párom zľavu

Inšpirujte sa v prípravách NTM skúsenosťami z Prešova:


V roku 2015 sme v Prešove vytvorili koordinačný tím, od roku 2017 fungujeme pod o.z. Naruby. Keďže každý z trojčlenného tímu má svoju profesiu a rodinu, čas na osobné pracovné stretnutie je obmedzený. Zídeme sa asi 5 krát v priebehu septembra-januára, všetko ostatné dohadujeme mailom či telefonicky (aj keď osobne je to oveľa lepšie). Naše aktivity počas NTM možno rozdeliť do 4 oblastí: prednášky, voľnočasové aktivity (tanec, šport,..), duchovné aktivity (sv.omša, obnova sľubov, ekumenická bohoslužba,..), zľavy (reštaurácie, kaviarne, obchody..).

Naše prvé pracovné stretnutie, týkajúce sa nasledujúceho ročníka, sa odohráva začiatkom septembra. Hodnotíme minulý ročník, navrhujeme možnosti na ten ďalší, rozmýšľame nad možnými spolupracovníkmi, určíme si úlohy do najbližšieho stretnutia.

V septembri zvykneme osloviť radnicu so žiadosťou o poskytnutie záštity a príp. osobného stretnutia s pani primátorkou. Na prvom stretnutí s p. primátorkou v roku 2015 sme jej predstavili myšlienku, ciele, poslanie NTM, no i našu predstavu o podujatiach v meste; ostatné roky komunikujeme s poverenými zamestnancami MsÚ (o konkrétnych možnostiach spolupráce, propagácii).

V priebehu septembra-októbra tiež oslovujeme už osvedčených, no i nových potenciálnych partnerov. Ide o inštitúcie, pôsobiace v meste - múzeum, galéria, planetárium, plaváreň no i kaviarne, ktoré zvyknú robievať prednášky, koncerty, oslovili sme aj spoločenstvá/cirkvi v meste. Keďže nie je v našich možnostiach organizovať akcie, skôr sa snažíme osloviť tých, ktorí na to kapacitu majú, príp. podnecujeme tých, ktorí robia každomesačný program, aby ho prispôsobili téme NTM na daný rok (napr. múzeum robieva besedy/prednášky - vo februári počas NTM sa venovali svadobných zvykom na Šariši) alebo ponúkli zľavu (výstup na kostolnú vežu/plaváreň 1+1 zdarma) .

V novembri oslovujeme prevádzky v meste - cukrárne, kaviarne, reštaurácie, no i zlatníctva, obchody,... s možnosťou poskytnúť zľavu pre manželov počas NTM - my ich spomenieme na letákoch, webe - uverejníme ich logo pri zľave - istá forma reklamy.

15.decembra mávame uzávierku. Dovtedy musíme mať jasno, kto a akou formou spolupracuje, tvoríme texty na plagáty/letáky. V priebehu decembra/začiatkom januára sa robí jazyková korekcia a grafika propagačných materiálov, v polovici januára ich dávame do tlače.

Zhruba tri týždne pred akciou spúšťame hlavnú vlnu propagácie - roznos plagátov, letákov a iných materiálov do cirkví, prevádzok, na radnicu, umiestňujeme novinky na prešovskej aj národnej stránke NTM, informujeme užívateľov FB, miestne média. Plagáty a letáky (s rozpisom programu na jednotlivé dni) odovzdávame aj všetkým, ktorí prispeli do programu a zliav a prosíme o ich zverejnenie, a to i v elektronickej podobe na ich stránke/FB. Radnica bola veľmi ústretová, a tak sme posledné roky získali záštitu i pomoc mesta s propagáciou (náš plagát na stránke mesta i FB, článok o NTM v mestskom informačnom časopise.