Projekt 2021: Diskusie o bezpečí v manželstve so psychoterapeutom Zoltánom Mátyusom

Nevera v manželstve

Priateľstvo v manželstve

Egoizmus vo vzťahoch

Odpustenie vo vzťahu

Týždeň manželstva na Slovensku oslavuje jubileum - 10 rokov. Tu je krátky pohľad na prvých 10 ročníkov slovenského NTM:

A tu sa dozviete z prvej ruky - od zakladateľov kampane Richarda a Marie Kane - ako príbeh promanželskej kampane začal vo svete:

O začiatkoch NTM na Slovensku hovoria Vladimír a Renáta Sochorovci, ktorí kampaň na Slovensko priniesli a koordinujú ju: 

Ak sa vám myšlienka Národného týždňa manželstva páči a prajete si jej ďalší rozvoj, môžete tento projekt podporiť aj finančne.


Kampaň môžete podporiť akoukoľvek sumou prostredníctvom QR kódu alebo zaslaním SMS správy na číslo 8866 s textom NTM v hodnote 1 € alebo NTM PLUS v hodnote 5 €.

ĎAKUJEME, že aj s vašou pomocou môže byť kampaň na podporu manželstva 
pripravovaná stále lepšie a príťažlivejšie!