Podujatia NTM 2020 na Slovensku

Viac informácií o NTM vo vyznačených obciach nájdete v záložke Podujatia podľa jednotlivých krajov. Za obsah aj formu jednotlivých podujatí zodpovedajú lokálni organizátori. 

Vyplnením formulára môžete pridať podujatie vo vašej obci.