.                         

Poslanie a ciele: 

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína - obľúbeného sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. 

Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. 

NTM je zastrešujúcou kampaňou pre najrôznejšie miestne aktivity zamerané na praktický rozvoj manželstva, ktoré prebiehajú na rôznych miestach Slovenska. Stáva sa tak platformou spolupráce pre rôzne subjekty, ktorých cieľom je pracovať na rozvoji kvalitných manželských vzťahov. Na tejto iniciatíve sa však zároveň môže podieľať každý, kto zdieľa podobné hodnoty a ciele. 

NTM nie je politicky ani nábožensky zameraná iniciatíva, pričom je však otvorená spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupeniami zameranými na podporu manželstva. Jedným z cieľov NTM je tiež motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti, aby aspoň raz za rok podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň. 

Zakladateľ Národného týždňa manželstva Richard Kane hovorí, že "Ak je manželstvo zručnosťou, tak sa staňme zručnými!". Kampaňou chceme dať manželom príležitosť oceniť, posilniť, prehĺbiť, ale aj dať do poriadku svoje manželstvo, jednoducho ich povzbudiť k tomu, aby na svojom manželstve pracovali. 

Zakladateľ kampane Národný týždeň manželstva Richard Kane o tom, prečo iniciatíva vznikla, o čo v nej ide, komu je určená, aj o tom, čo znamená "dokonalé" manželstvo a ako ho mať:

História:

Celosvetová kampaň The Marriage Week, ktorej je NTM súčasťou, pritom prebieha už od roku 1997. Prvý raz sa uskutočnila v Anglicku v sídle vlády spolu s vtedajším premiérom Johnom Majorom a jeho manželkou Normou. O rok neskôr otvárali podujatie vo svojom úrade nový predseda vlády Tony Blair a jeho manželka Cherie. V nasledujúcich rokoch sa kampaň rozšírila za hranice Anglicka a dnes je do nej zapojených takmer 30 krajín sveta.

Národný týždeň manželstva sa na Slovensko dostal v roku 2010, keď sa zástupcovia rôznych organizácií, zameraných na podporu manželstva, stretli so zakladateľom tejto iniciatívy Richardom Kane-om. V nasledujúcom roku "národný tím" odštartoval v niekoľkých mestách  prvý ročník kampane pod záštitou vtedajšej prvej dámy, pani Silvie Gašparovičovej. Odvtedy sa kampaň na podporu manželstva vďaka stovkám dobrovoľníkov v regiónoch rozšírila do mnohých miest aj obcí Slovenska. NTM na Slovensku má každoročne svoju tému, ktorou upriamuje pozornosť na rôzne aspekty manželského vzťahu - vernosť, priateľstvo, zvládanie rozdielností, prekonávanie výziev, spoluprácu či spoločný nenahraditeľný príbeh...

NTM na Slovensku:

Týždeň manželstva je na Slovensku od roku 2011. Tu je krátky pohľad na prvých 10 ročníkov slovenského NTM:

O začiatkoch NTM na Slovensku hovoria Vladimír a Renáta Sochorovci, ktorí kampaň na Slovensko priniesli: