O MANŽELSTVE

Manželstvo ako umenie...

K tohtoročnej téme pre vás pripravujeme podnetné články od odborníkov v oblasti vzťahov - psychológov, terapeutov a poradcov... Zatiaľ si môžete prečítať tieto.

Alebo sa začítajte do rozhovorov s niektorými osobnosťami NTM z predchádzajúcich ročníkov o tom, čo je v manželstve umením.

Počas Týždňa manželstva si tiež budete môcť postupne pozrieť 5 krátkych  videí zakladateľa NTM Richarda Kane o tom, čomu je dobré sa v manželskom vzťahu vyhnúť - začíname v pondelok 12.2.2018