PORADENSTVO

viac info TU

Mgr. Zotlán Mátyus

Venuje sa rôznym problematikám psychického diania a prežívania človeka. Pracuje najmä formou terapeutického rozhovoru, ale aj inými formami psychoterapeutických techník. Tiež pracuje formou logoterapie a existenciálnej analýzy

Termíny stretnutí je potrebné dohodnúť individuálne dopredu, s týždňovým alebo väčším predstihom, a to osobne alebo telefonicky: 0911 421 058 v čase od 8.30 - 20.00, prípadne emailom: poradenstvo.progress@gmail.com 

Jedno sedenie trvá 50 minút a jeho cena je 40 €, v prípade párovej terapie sedenie trvá 1 hod. a 15 min. a jeho cena je 50 €.

viac info TU 

Dr. Ľuboš Lacho

Vyštudoval klinickú a forenznú psychológiu. Po ukončení štúdia pracoval 15 rokov ako klinický psychológ vo Fakultnej nemocnici v Bratislave. Okrem toho sa venoval výskumu a súdno-znaleckej činnosti. Pred pádom komunizmu mu štát skonfiškoval majetok a spolu s rodinou bol z Československa vyhostený. Usadil sa v Spojených štátoch amerických, kde 15 rokov vykonával súkromnú poradenskú prax. V súčasnosti pôsobí na Slovensku ako kresťanský poradca a poskytuje platené poradenstvo -  50€/hod.

Stretnutie je možné dohodnúť si s ním telefonicky: 0910 626 167 v utorok a vo štvrtok medzi 16:00-18:00.


viac info TU

Mgr. Ester Jankovičová  

Pôvodným povolaním učiteľka huslí a angličtiny. Manželskému poradenstvu sa venuje posledných 12 rokov. Od r. 2005 spoluorganizuje víkendy pre manželské páry, od Inštitútu Davida Fergusona The Great Commandment Network získala Certifikát na vyučovanie týchto víkendových tém. Ako vyškolený laický kresťanský kouč (Certifikát zo základov koučingu - Family Garden, Bratislava) sa pravidelne venuje osobnému poradenstvu, kresťanskému koučingu, podporným skupinám pre rodinných príslušníkov závislých (Al-Anon) a párovému poradenstvu (krízové, obohatenie v manželstve, príprava na manželstvo).

Kontakt: jankovic.ester@gmail.com, 0911 779 890


Zoznam psychológov z Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny:


Banská Bystrica - PhDr. Kuzbelová Eva - 048 2440 616

Banská Štiavnica - Mgr. Birošová Eva - 045 2445 610

Bardejov - Mgr. Cimbová Katarína - 054 2443 616

Bratislava - PhDr. Chrenková Anna - 02 204 54 819

Brezno - Mgr. Vitézová Valéria - 048 2442 606

Čadca - PhDr. Halušková Danica - 041 2449 825

Dolný Kubín - Mgr. Zeleňáková Zdražilová Lucia - 043 2444 604

Dunajská Streda - Mgr. Baráthová Kristína - 031 2440 316

Galanta - Mgr. Cuninková Feková Slávka - 031 2444 612

Humenné - Mgr. Ficiková Ivana - 057 2440641

Kežmarok - Mgr. Jajčíková Gabriela - 052 2442 313

Komárno - Mgr. Bednárová Viera - 035 2442 612

Košice - PhDr. Sisáková Ľudmila - 055 2440 606

Levice - Mgr. Badárová Michaela - 036 2440 610

Liptovský Mikuláš - PhDr. Brezinová Jana - 044 2440 607

Lučenec - Mgr. Sajenková Andrea - 047 2441 620

Malacky - Mgr. Pajonková Zuzana - 034 2444 616

Martin - Mgr. Ďuríková Mária - 043 2441 608

Michalovce - Mgr. Marcinová Vanátová Mária - 056 6424 860

Námestovo - Mgr. Prielomková Andrea - 043 2445 503

Nitra - PhDr. Drgoňová Zuzana, PhD. - 037 2440 611

Nové mesto nad Váhom - Mgr. Kováčová Iveta - 032 2442 620

Nové Zámky - Mgr. Mészárosová Silvia - 035 2440 632

Partizánske - Mgr. Obertová Miroslava - 038 2442 620

Pezinok - Mgr. Matušáková Natália - 033 2443 616

Piešťany - Mgr. Jakubíková Anna - 033 2441 605

Poprad - PhDr. Koščová Zdena - 052 2440 608

Považská Bystrica - Mgr. Vývleková Mária - 042 2440 607

Prešov - Mgr. Warošek Radomír - 051 2440 503

Prievidza - Mgr. Loziňáková Mária - 046 2440 613

Revúca - PhDr. Oravcová Romana - 058 2445 555

Rimavská Sobota - PhDr. Franková Darina - 047 2449 605

Rožňava - Mgr.Hedmegová Stanislava - 058 2440 604

Ružomberok - Mgr. Tholtová Veronika - 044 2443 610

Senica - PhDr. Miškovičová Virágová Magdaléna, PhD. - 034 2440 622

Spišská Nová Ves - PhDr. Mackovjaková Ľubica - 053 2440 616

Stará Lubovňa - Mgr. Vavreková Edita - 052 2448 617

Stropkov - Mgr. Červeňáková Alena - 054 2444 602

Topoľčany - Mgr. Kusá Zuzana - 038 2440 609

Trebišov - Mgr. Michalková Dana - 056 2445 640

Trenčín - Mgr. Gogorová Monika - 032 2440 610

Trnava - Mgr. Paveleková Martina - 033 2440 617

Veľký Krtíš - Mgr.Makanová Anna - 047 2451 610

Vranov nad Topľou - Mgr. Pánči Stanislav - 057 2445 640

Zvolen - Mgr. Madarasová Anna - 045 2441 612

Žilina - Mgr.Keratová Martina - 041 2440 382