pomoc v ťažkostiach

Niekedy sa aj v manželských vzťahoch môžeme dostať do situácií, v ktorých sa zasekneme a nemáme vlastné zdroje, aby sme sa pohli z miesta, naopak čím viac sa snažíme, tým viac sa zabárame... Vtedy nám môže pomôcť niekto zvonku - kto nám prinesie inú perspektívu, pomôže konštruktívne komunikovať či hľadať riešenia, kto nás môže sprevádzať na ceste k uzdraveniu zranení, ktoré sme si spôsobili... 

Ak ste sa aj vy ocitli v situácii, z ktorej sa neviete pohnúť, neváhajte a požiadajte o pomoc. Nie je to hanba, ale prejav toho, že vám na vašom vzťahu záleží a chcete oň bojovať!

Pokiaľ neviete, na koho by ste sa mohli obrátiť, ponúkame niekoľko tipov na ľudí, ktorí sa venujú manželskému poradenstvu:

viac info TU

Mgr. Zotlán Mátyus

Venuje sa rôznym problematikám psychického diania a prežívania človeka. Pracuje najmä formou terapeutického rozhovoru, ale aj inými formami psychoterapeutických techník. Tiež pracuje formou logoterapie a existenciálnej analýzy

Termíny stretnutí je potrebné dohodnúť individuálne dopredu, s týždňovým alebo väčším predstihom, a to osobne alebo telefonicky: 0911 421 058 v čase od 8.30 - 20.00, prípadne emailom: poradenstvo.progress@gmail.com 

Jedno sedenie trvá 50 minút a jeho cena je 40 €, v prípade párovej terapie sedenie trvá 1 hod. a 15 min. a jeho cena je 50 €.


viac info na: vztahovo.sk a ctar.sk

Mgr. Denisa Zlevská

psychologička a psychoterapeutka, ktorá je spolu s manželom Mirom, autorkou projektu Vzťahovo.sk. Krajinu vzťahov priviedli k životu preto, aby v nej každý našiel dobrú radu, inšpiráciu i efektívnu odbornú pomoc.

Jej misiou je spojiť psychologické poznatky s praktickými témami života a priniesť užitočné informácie i pomoc. Ako psychoterapeutka a lektorka sa vo svojej praxi dlhodobo venuje témam medziľudských vzťahov v manželstvách i rodinách. Špecificky sa venuje téme syndrómu vyhorenia. Založila poradenské Centrum pre tréning a rozvoj, kde poskytuje poradenstvo pre páry i individuálnych klientov s použitím systemického a naratívneho prístupu. Klientom pomáha preklenúť krízové obdobia s orientáciou na realizáciu užitočnej zmeny. Jej cieľom je rozvíjať vnútorný potenciál človeka a umožniť mu realizovať dôležité zmeny v harmónii so sebou i vo vzťahoch. 


viac info TU

Mgr. Ester Jankovičová  

Pôvodným povolaním učiteľka huslí a angličtiny. Manželskému poradenstvu sa venuje posledných 12 rokov. Od r. 2005 spoluorganizuje víkendy pre manželské páry, od Inštitútu Davida Fergusona The Great Commandment Network získala Certifikát na vyučovanie týchto víkendových tém. Ako vyškolený laický kresťanský kouč (Certifikát zo základov koučingu - Family Garden, Bratislava) sa pravidelne venuje osobnému poradenstvu, kresťanskému koučingu, podporným skupinám pre rodinných príslušníkov závislých (Al-Anon) a párovému poradenstvu (krízové, obohatenie v manželstve, príprava na manželstvo).

Kontakt: jankovic.ester@gmail.com, 0911 779 890


viac info TU  

Draho a Zuzana Polohovci

Sme manželmi viac ako 20 rokov a so svojimi tromi teenagermi vo veku 19, 16 a 14 rokov žijeme v Banskej Bystrici. Od roku 1999 sme boli súčasťou tréningového centra Kompas, v rámci ktorého sme viedli niekoľko rokov aj hudobný projekt pre mladých s názvom Fusion. Vychádzajúc z tejto skúsenosti sme videli obrovskú potrebu venovať sa celým rodinám. Občasné večery pre manželské páry, ktoré sme organizovali, v nás vzbudili túžbu po schopnosti odbornejšej intervencie v manželských a rodinných krízach. Tá nás zaviedla až na Wheaton College, kde sme od roku 2019 - 2021 študovali Manželskú a rodinnú terapiu. Naša vlastná neľahká cesta manželstvom a hľadanie riešení nás motivuje zdieľať naše chyby i víťazstvá s nádejou, že poslúžia i iným párom a rodinám.


viac info TU

Katarína Pončáková, M.A, LMFT

Po štúdiu psychológie v Košiciach a práci s mladými ľuďmi v Tréningovom Centre Kompas absolvovala magisterské štúdium Manželskej a rodinnej terapie na Wheaton College v USA, kde získala aj dvojročnú prax v tejto oblasti. Katarína sa späť na Slovensko vrátila v roku 2021 a v roku 2022 spoluzaložila Zera Counseling, O.Z, v rámci ktorého poskytuje individuálnu, párovú a rodinnú terapiu systemickým spôsobom osobne v Prešove, aj online. Katarína svojou prácou túži vidieť rozvoj kvalitnej párovej terapie, ktorá je dostupná aj na východnom Slovensku. Popri svojej praxi aktuálne pracuje aj na dosiahnutí finálnej atestácie v USA. 

Kontakt: katarina.poncakova@zera.sk 


PsLic. Mgr. Ján Kulan

Som rímskokatolícky kňaz a psychológ. Od roku 2019 som moderátorom (riaditeľom) Arcidiecézneho centra pre mládež (ACM) v Košiciach. Venujem sa pastorácii mladých, ich problémom a ťažkostiach vo vzťahoch a pri rozlišovaní ich životného povolania a stavu. Vypomáham tiež v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) sv. košických mučeníkov v Košiciach pri pastorácii vysokoškolskej mládeže. Zároveň ako psychológ pracujem na Arcidiecéznom metropolitnom tribunáli (cirkevnom súde) v Košiciach, kde pripravujem psychologické posudky pri riešení manželských káuz ohľadom skúmania manželskej nulity. Som k dispozícii pre duchovné či psychologické poradenstvo.

Kontakt: jankulan84@gmail.com 


viac info TU 

Rodinné poradne

Pilotný národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny vznikol, aby mohol poskytnúť bezplatné odborné poradenstvo pre každého, kto ho potrebuje. Hlavným cieľom projektu je posilniť vzťahy v rodine, medziľudské vzťahy a porozumenie medzi generáciami. Rodinné poradne majú pomôcť zmierniť napätie a zlepšiť komunikáciu vo vzťahoch.


Odporúčaní psychológovia a poradcovia z portálu zastolom.sk:

Nájdite TU


Zoznam psychológov z Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny:

Banská Bystrica - PhDr. Kuzbelová Eva - 048 2440 616

Banská Štiavnica - Mgr. Birošová Eva - 045 2445 610

Bardejov - Mgr. Cimbová Katarína - 054 2443 616

Bratislava - PhDr. Chrenková Anna - 02 204 54 819

Brezno - Mgr. Vitézová Valéria - 048 2442 606

Čadca - PhDr. Halušková Danica - 041 2449 825

Dolný Kubín - Mgr. Zeleňáková Zdražilová Lucia - 043 2444 604

Dunajská Streda - Mgr. Baráthová Kristína - 031 2440 316

Galanta - Mgr. Cuninková Feková Slávka - 031 2444 612

Humenné - Mgr. Ficiková Ivana - 057 2440641

Kežmarok - Mgr. Jajčíková Gabriela - 052 2442 313

Komárno - Mgr. Bednárová Viera - 035 2442 612

Košice - PhDr. Sisáková Ľudmila - 055 2440 606

Levice - Mgr. Badárová Michaela - 036 2440 610

Liptovský Mikuláš - PhDr. Brezinová Jana - 044 2440 607

Lučenec - Mgr. Sajenková Andrea - 047 2441 620

Malacky - Mgr. Pajonková Zuzana - 034 2444 616

Martin - Mgr. Ďuríková Mária - 043 2441 608

Michalovce - Mgr. Marcinová Vanátová Mária - 056 6424 860

Námestovo - Mgr. Prielomková Andrea - 043 2445 503

Nitra - PhDr. Drgoňová Zuzana, PhD. - 037 2440 611

Nové mesto nad Váhom - Mgr. Kováčová Iveta - 032 2442 620

Nové Zámky - Mgr. Mészárosová Silvia - 035 2440 632

Partizánske - Mgr. Obertová Miroslava - 038 2442 620

Pezinok - Mgr. Matušáková Natália - 033 2443 616

Piešťany - Mgr. Jakubíková Anna - 033 2441 605

Poprad - PhDr. Koščová Zdena - 052 2440 608

Považská Bystrica - Mgr. Vývleková Mária - 042 2440 607

Prešov - Mgr. Warošek Radomír - 051 2440 503

Prievidza - Mgr. Loziňáková Mária - 046 2440 613

Revúca - PhDr. Oravcová Romana - 058 2445 555

Rimavská Sobota - PhDr. Franková Darina - 047 2449 605

Rožňava - Mgr.Hedmegová Stanislava - 058 2440 604

Ružomberok - Mgr. Tholtová Veronika - 044 2443 610

Senica - PhDr. Miškovičová Virágová Magdaléna, PhD. - 034 2440 622

Spišská Nová Ves - PhDr. Mackovjaková Ľubica - 053 2440 616

Stará Lubovňa - Mgr. Vavreková Edita - 052 2448 617

Stropkov - Mgr. Červeňáková Alena - 054 2444 602

Topoľčany - Mgr. Kusá Zuzana - 038 2440 609

Trebišov - Mgr. Michalková Dana - 056 2445 640

Trenčín - Mgr. Gogorová Monika - 032 2440 610

Trnava - Mgr. Paveleková Martina - 033 2440 617

Veľký Krtíš - Mgr.Makanová Anna - 047 2451 610

Vranov nad Topľou - Mgr. Pánči Stanislav - 057 2445 640

Zvolen - Mgr. Madarasová Anna - 045 2441 612

Žilina - Mgr.Keratová Martina - 041 2440 382