Podmienky partnerstva s kampaňou NTM na Slovensku

  • Partnerom NTM je inštitúcia, ktorá má záujem a ochotu podporiť kampaň NTM na Slovensku a nie je teda v zásade bártrovým obchodom.

  • Partnerom NTM sa môže stať inštitúcia, ktorá svojimi zásadami alebo konaním nepopiera definíciu a hodnoty manželstva a rodiny tak, ako sú ukotvené v Ústave SR.

  • Partner NTM sa zaväzuje každoročne podporiť kampaň sumou minimálne 100,- € alebo službou v protihodnote rovnajúcej sa aspoň tejto čiastke.

  • Partner NTM má právo byť uvedený v zozname na webovej stránke www.ntm.sk a môže byť spomenutý aj v rámci mediálnej kampane NTM v rôznych médiách.

ŽIADOSŤ O PARTNERSTVO