PREŠOVSKÝ KRAJ

Severovýchod Slovenska: Zimná výzva 2
Popis: V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu (KOCR) “Severovýchod Slovenska” Vás pozývame zapojiť sa do kampane Zimná výzva, ktorej cieľom je ukázať turistický potenciál Prešovského kraja svojim návštevníkom. Kampaň Zimná výzva bude prebiehať od 20. decembra 2021 do 20. marca 2022. Kompletné pravidlá súťaže sú dostupné na stránke www.severovychod.sk. Tohtoročná edícia Zimnej výzvy sa nesie aj v duchu Národného týždňa manželstva (NTM). Manželia, ktorí sa zaregistrujú tiež aj na www.ntmpo.sk a nahrajú 1 fotografiu so svojou polovičkou z niektorej lokality Zimnej výzvy do 06.02.2022, majú šancu vyhrať ďalšie skvelé ceny od NTM.
Viac info: https://www.severovychod.sk/clanok/expedicia-severovychod-slovenskaPrešov: Program NTM Prešov 13.2. - 20.02.2022
Dátum: 13.02.2022
Adresa podujatia: Prešov
Popis: Od 13.2. 2022 až do 20.2.2022 ponúkame takmer každý deň, pestrý program pre manželov všetkých vekových kategórií. Na výber sú rôzne kultúrne podujatia, športové aktivity a v piatok a nedeľu si dokonca môžu manželia vychutnať online program z pohodlia domova.
Viac info: https://www.ntmpo.sk/program-ntm-v-presove-2022/Snina: Manželské povzbudenia, Jedinečná prechádzka, Prameň milosti
Dátum: 14.02.2022
Popis: Manželské povzbudenia: 14. 2. - 20. 2. 2022. Počas týždňa každý deň osobitne mužom a ženám e-mailom pošleme povzbudenie, resp. inspiráciu ako krajšie prežiť tento týždeň (pre tých, ktorí svoj e-mail zasielali na ntmsnina@gmail.com). Jedinečná prechádzka - 14. 2. - 28. 2. 2022. Vďaka mobilnej aplikácii si budete ako pár môcť SPOLU vyjsť do prírody a urobiť niečo pre svoje manželstvo. Aplikácia obsahuje 7 geografických bodov, ku ktorým sa potrebujete fyzicky dostať a splniť konkrétnu úlohu. Prameň milosti - 18. 2. 2022 o 1900 hod (piatok). Stretneme sa vo farskom kostole na moderovanej adorácii, ktorej súčasťou bude osobitné eucharistické požehnanie pre každý zúčastnený manželský pár.
Viac info: https://www.facebook.com/groups/786460625455429Levoča: "Rande na slepo s knihou"
Dátum: 14.02.2022 o celý
Adresa podujatia: Knižnica Jána Henkela v Levoči; Námestie Majstra Pavla 58; 054 01 Levoča
Popis: „Rande naslepo s knihou“ je valentínska zoznamka pre všetkých ľudí zaľúbených do čítania. V knižnici budú na návštevníkov počas týždňa od 14. do 18. februára 2022 čakať zabalené, vyfintené knihy, na ktorých nájdu len zopár indícií. Rozbaliť a bližšie spoznať ich budú môcť až doma.
Viac info: https://kniznicalevoca.sk/Humenné: Verše v hudbe
Dátum: 16.02.2022 o 17:00
Adresa podujatia: Námestie slobody 50, 066 01 Humenné
Popis: Vihorlatská knižnica v Humennom v rámci Národného týždňa manželstva pozýva na hudobno-poetický podvečer s názvom Verše v hudbe. Veselo i vážne sa o manželskej tematike bude rozprávať, recitovať i spievať v podaní Michala Kurtyho a členiek Humenského ochotníckeho divadla. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského a je prístupné v režime OP.
Viac info: https://www.facebook.com/events/1287280121772156Levoča: "Rande na slepo s knihou"
Dátum: 14.02.2022 o celý
Adresa podujatia: Knižnica Jána Henkela v Levoči; Námestie Majstra Pavla 58; 054 01 Levoča
Popis: „Rande naslepo s knihou“ je valentínska zoznamka pre všetkých ľudí zaľúbených do čítania. V knižnici budú na návštevníkov počas týždňa od 14. do 18. februára 2022 čakať zabalené, vyfintené knihy, na ktorých nájdu len zopár indícií. Rozbaliť a bližšie spoznať ich budú môcť až doma.
Viac info: https://kniznicalevoca.sk/
Prešov: Esteticko – umelecké tzv. hudobné audiovizuálne programy pod umelou hviezdnou oblohou planetária
Dátum: 13.02.2022
Adresa podujatia: Hvezdáreň a planetárium v Prešove; Dilongova 17; 080 01 Prešov
Popis: „Hudba pod hviezdnou oblohou“ - Antonio Vivaldi – Štyri ročné obdobia dňa 13. februára 2022 o 17:00 hod.

„Hudba pod hviezdnou oblohou“ – Vangelis dňa 14. februára 2022 o 18:30 hod.
"Hudba pod hviezdnou oblohou“ – Piotr Iljič Čajkovskij dňa 17. februára 2022 o 18:00 hod.
Viac info: https://astropresov.sk/Bardejov: Program Okresnej knižnice Dávida Gutgesela
Dátum: 14.02.2022 o celý
Adresa podujatia: Okresná knižnica Dávida Gutgesela; Radničné námestie 1; Bardejov 085 01
Popis: „Sviatok sv. Valentína“ (online) príspevok o histórii sviatku sv. Valentína dňa 14. februára 2022

„Manželský trojuholník“ prednáška s pozvanými hosťami: špeciálnou pedagogičkou Bernadetou Cifrovou a kaplánom rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove Petrom Janom, dňa 15. februára 2022 o 17:00 hod. v čitárni knižnice

„NTM 2022“ (online) prezentácia o aspektoch lásky v manželstve dňa 16. februára 2022

„Ľúbostná korešpondencia“ príspevok o ľúbostnej korešpondencii ako príťažlivej forme dialógu (online) dňa 20. februára 2022
Viac info: https://gutgesel.skBardejov: Program Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove
Adresa podujatia: Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove; Rhodyho 6; 085 01 Bardejov
Popis: „Valentínska pošta“ (online) – vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže poézie
„Valentínske tvorivé dielne pre dospelých“ spojené s výrobou mydiel dňa 14. februára 2022 o 16:00 hod. v Dielni ľudových remesiel pri HOS
„Filmový večer“ počas ktorého bude premietaný film s rodinnou tematikou „Rodinné šťastie“ dňa 15. februára 2022 o 19:00 hod. v Štúdiu pri HOS
„Hodnoty manželstva v súčasnej spoločnosti“ (online) - beseda s riaditeľom Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach Dp. Martinom Rečlom dňa 16. februára 2022 o 18:00 hod. - koncert rómskej hudby Giľav, účinkujú manželia Dreveňákovci a Jozefa Miko „Kopýtko“ dňa 17. februára 2022 o 18:00 hod. v Štúdiu pri HOS
Viac info: https://hosbardejov.sk/
Svidník: Program Podduklianskej knižnice vo Svidníku
Adresa podujatia: Podduklianska knižnica vo Svidníku; 8.mája 697/55, 089 01 Svidník
Popis:
knižná výstava „Navždy spolu“

tvorivá dielňa „Valentínske srdiečko pre Teba“ pre žiakov školského klubu detí a „Knižné rande naslepo“ ako vyjadrenie lásky darovanou knihou v súvislosti s Medzinárodným dňom darovania kníh, ktorý je práve 14. februára, obdaruje knižnica manželské páry, ktoré prídu do knižnice spolu, knihou.

Mimoriadny členský poplatok 0,14 € pre všetkých, ktorí prídu do knižnice s človekom, ktorého majú radi
Viac info: https://podduklianskakniznica.sk/new/index.php/mvsPoprad: Prezentácia publikácie „Pramene večnej blaženosti“
Dátum: 15.02.2022 o 16:30
Adresa podujatia: Organizátor (názov inštitúcie): Podtatranské múzeum v Poprade
Popis: Prezentácia publikácie „Pramene večnej blaženosti“ autorov Michal Lipták – Ján Matej. Publikácia predstavuje krstiteľnice nachádzajúce sa v katolíckych kostoloch Spišskej diecézy. Obsahuje 160 miest, obcí a ich častí. Krstiteľnice sú zoradené abecedne v štyroch kapitolách: kamenné, bronzové, drevené a novodobé krstiteľnice. Pri každej krstiteľnici nachádzajúcej sa v konkrétnej obci autori vybrali známu či menej známu osobnosť obce, ktorá je spätá so životom obce alebo farnosti a čitateľ tak nájde okrem faktografického a fotografického materiálu krstiteľnice i curriculum vitae osobnosti obce. Podujatie sa uskutoční dňa 15. februára 2022 o 16:30 hod. vo výstavnej miestnosti múzea.
Viac info: www.muzeumpp.sk
Poprad: Program Podtatranskej knižnice v Poprade 14.- 18.2.
Dátum: 14.02.2022
Popis:
-výstava kníh o manželstve v priestoroch centrálnej časti knižnice

-„Láska ukrytá v knihe“ - výstava kníh, ktoré v sebe nesú posolstvo lásky v priestoroch Pobočky Juh 1

-„Tri piliere manželstva“ - čitateľská anketa o vlastnostiach, ktoré si na partnerovi/manželovi vážime sa uskutoční v Pobočke Juh 1 14. februára 2022 o 15:30 hod.

-párová arteterapia pre manželov, ale aj kamarátov, páry o odhaľovaní podstaty vzťahov pri maľovaní v oddelení umenia Spišská Sobota dňa 14. februára 2022 o 15:30 hod.

-„Slávne inšpiratívne manželstvo“ - podujatie určené pre 6. ročník ZŠ o slávnych ľuďoch a slávnych manželstvách v priestoroch knižnice Centrum, sídlisko Západ dňa 15. februára 2022 o 10:00 hod.

-párový kvíz „Ako dobre sa poznáte?“ Tento kvíz to odhalí dňa 17. februára 2022 v priestoroch knižnice Centrum, sídlisko Západ.

-„Kino v knižnici - príbeh manželstva“ premietanie spojené s čítaním príbehu sa uskutoční dňa 18. februára 2022 o 15:00 hod. v oddelení umenia Spišská Sobota
Viac info: www.kniznicapp.sk
Stará Ľubovňa: Program Ľubovnianskej knižnice
Dátum: 14.02.2022
Popis:
-výstava kníh o manželstve a vzťahoch (prezenčne aj on-line)

- kniha ako dar - pri registrácii a preregistrácii manželského páru (aj rodinné členské) v termíne od 14. do 20. februára 2022 dostane manželský pár knihu ako darček

- „Za každou úspešnou ženou stojí silný muž“ – stretnutie so Zitou a Eduardom Pleštinskými dňa 24. februára 2022 o 17:00 v knižnici
Viac info: www.kniznicasl.sk
Kežmarok: Program Múzea v Kežmarku 14 -20.2
Dátum: 14.02.2022
Popis:
-„Manželská hodinka“ – súťaž pre akýkoľvek pár, ktorý navštívi hrad od 14. do 20. februára 2022, vo vybraných hodinách (o 10:00 hod. a o 14:00 hod.), zaplatí len sumu jednej vstupenky a druhá bude zadarmo. Navyše, všetky páry, ktoré budú mať záujem sa môžu po vyplnení formulára zapojiť do súťaže o obnovu manželského sľubu alebo priamo svadby v kaplnke Kežmarského hradu pre tých, ktorí svadbu ešte len pripravujú. Pre druhú víťaznú dvojicu bude taktiež pripravená vecná cena, ktorú venuje Múzeum v Kežmarku.

-„Piliere lásky“ (online) - video-prezentácia zachytáva príbeh manželstva významného lekára, univerzitného profesora a docenta rőntgenológie v niekdajšom Uhorsku, zakladateľa odboru rádiológia, rodeného Kežmarčana – MUDr. Vojtecha Alexandra a jeho manželky Alžbety Schwarzovej. Našla mladá nevesta vo svojom manželovi skutočnú oporu a blízkosť? Ako sa tento mladý pár vysporiadal s postihnutím najmladšieho syna? Čo bolo ich spoločnou vášňou? Video bude publikované 14. februára 2022 o 17:00 hod.

-komentovaná prehliadka v priestoroch Kežmarského hradu „Osudy manželstva Imricha a Ilony Thököly“, ktorá priblíži osudy členov najznámejšieho magnátskeho rodu, ktorý sa v meste Kežmarok postaral o najkrajšiu prestavbu hradu. S čím sa potýkali manželstvá tejto významnej rodiny? A čo všetko ich poznačilo? Prehliadka sa uskutoční 15. a 16. februára 2022 o 11:00 a 15:00 hod.

- komentovaná prehliadka „Cesty manželstva“ zaujímavo priblíži osudy manželstiev časov minulých. Za akých okolností mohol nastať rozvod? Ako si muž vyberal nevestu? Aké bolo postavenie žien vo zväzku manželskom? A u koho sa akceptovala nevera? Konať sa bude dňa 17. a 18. februára 2022 v Múzeu meštianskej bytovej kultúry na Spiši, Hlavné námestie č. 55, Kežmarok o 11:00 a 15:00 hod.
Viac info: www.kezmarok.com
Poprad: Večer pre manželské páry
Dátum: 19.02.2022 o 17:00
Adresa podujatia: Modlitebňa BJB Poprad , Jahodná 5.
Popis: Téma : Ako zatočiť so sabotérmi nášho vzťahu. Alebo : Ako chrániť to čo máme ,alebo získať späť to,čo už nemáme.
Kontakt: 0903205786
Svidník: Putovná výstava fotografií „Polstoročie v dobrom aj zlom“
Adresa podujatia: Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku; Sovietskych hrdinov 160/74; 089 01 Svidník
Popis: Výstava svadobných a súčasných fotografií manželských párov, ktoré v tomto roku oslavujú 50, 60 a možno aj 70 rokov spoločného života. Výstava bude prezentovaná v priestoroch osvetového strediska vo Svidníku v dňoch 14.- 28. februára 2022, následne v matričných obvodoch v okrese Svidník (Cernina, Nižný Mirošov a Okrúhle).
Viac info: https://www.osveta.skVranov nad Topľou: Program Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou
Adresa podujatia: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, M. R. Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou, 093 01
Popis: Všetci priatelia knižnice v rámci sviatku zamilovaných dostanú pri návšteve knižnice zaujímavé citáty o láske dňa 14. februára 2022

-kvíz „História manželstva“ (online) kde si môže verejnosť otestovať vedomosti z oblasti manželstva počas celého týždňa. Prvý účastník každý deň so správnymi odpoveďami získava knihu.

-„Láska ako trojuholník“ (online) prednáška pre študentov SŠ so šéfredaktorkou portálu Zastolom Mgr. Máriou Kohutiarovou dňa 15. februára 2022 o 10:00 hod.

-Beseda „Hovorme o láske“ pre študentov II. stupňa ZŠ o 8:00 hod. a s rómskou mládežou o 10:00 hod. s vpd. o Mgr. Pavlom Boberom a prezentácia „Darujme srdce“ 3D tlač a výrobky z nej dňa 16. februára 2022

-beseda „Láska je dar“ pre študentov II. stupňa ZŠ s Mgr. Vierou Urigovou s témou 5 jazykov lásky dňa 18. februára 2022 o 10:00 hod.
Viac info: https://kniznicavranov.sk/Humenné: Verše v hudbe
Dátum: 16.02.2022 o 17:00
Adresa podujatia: Vihorlatská knižnica; Námestie slobody 50; 066 01 Humenné
Popis: Hudobno-poetické pásmo s manželskou a vzťahovou tematikou, v ktorom bude účinkovať pesničkár Michal Kurty, majúci na starosti hudobnú zložku programu a členky Humenského ochotníckeho divadla, ktoré sa predstavia vybranými básňami na príslušnú tému. Podujatie sa uskutoční dňa 16. februára 2022 o 17:00 hod
Viac info: https://vkhe.sk/new/Humenné: „Pod hviezdnou oblohou“
Dátum: 19.02.2022 o 17:00
Adresa podujatia: Astronomické observatórium na Kolonickom sedle; Ladomirov 176; (medzi obcami Kolonica a Ladomirov)
Popis: Program v planetáriu a pozorovanie objektov nočnej oblohy na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle dňa 19. februára 2022 o 17:00 hod.
Viac info: https://www.astrokolonica.sk/