Kontakt      

KONTAKT:

Národný týždeň manželstva, o.z.
Heydukova 14, 811 08 Bratislava

Národný koordinátor kampane:
Vladimír Sochor, predseda OZ NTM
tel.: 0903 722 439
e-mail: sochor@ntm.sk

Národné aktivity NTM:
Renáta Sochorová, národný tím NTM
tel: 0904 362 439
e-mail: sochorova@ntm.sk
bankové spojenie: SK74 8330 0000 0027 0036 4592 

Kontaktné osoby v regiónoch:

Prešovský kraj: 

Veronika Galbavá 
ntmpresov@gmail.com
0944 143 842

Žilinský kraj:

Ester Staroňová
ester.staron@gmail.com
0905 346 061