KONTAKT:

Národný týždeň manželstva, o.z.
Heydukova 14, 811 08 Bratislava
bankové spojenie: SK74 8330 0000 0027 0036 4592 

Koordinátor kampane:

Vladimír Sochor, predseda OZ NTM
tel.: 0903 722 439
e-mail: sochor@ntm.sk