Kontakt      

kontakt:

Národný týždeň manželstva, o.z.
Heydukova 14, 811 08 Bratislava 

ntm@ntm.sk

bankové spojenie:

SK74 8330 0000 0027 0036 4592 

IČO: 42193231
DIČ: 2024065362


Národní koordinátori kampane:
Vladimír a Renáta Sochorovci


Kontaktné osoby v regiónoch:

Prešovský kraj: 

Veronika Galbavá 
0903 771 592

Košický kraj:

Ondrej a Alena Kolárovskí:

ntmkosice@gmail.com, 0911 784 800 

Jozef a Anna Matejovskí:

matejovsky.jo@gmail.com, 0904 529 824

matejovska.an@gmail.com, 0904 435 594

Žilinský kraj:

Ester Staroňová
0905 346 061