KONTAKT:

Národný týždeň manželstva, o.z.
Heydukova 14, 811 08 Bratislava
bankové spojenie: SK74 8330 0000 0027 0036 4592  


Koordinátor: 

Vladimír Sochor
predseda OZ NTM

tel.: 0903-722 439, 
e-mail: sochor@ntm.sk