Kontakt      

Národný koordinátor kampane:
Vladimír Sochor, predseda OZ NTM
tel.: 0903 722 439
e-mail: sochor@ntm.sk

Národné aktivity NTM:
Renáta Sochorová, národný tím NTM
tel: 0904 362 439
e-mail: sochorova@ntm.sk


Kontaktné osoby v regiónoch:

Prešovský kraj: 

Veronika Galbavá 
ntmpresov@gmail.com
0944 143 842

Košický kraj:

Ondrej a Alena Kolárovskí:

ntmkosice@gmail.com, 0911 784 800 

Jozef a Anna Matejovskí:

matejovsky.jo@gmail.com, 0904 529 824

matejovska.an@gmail.com, 0904 435 594

Žilinský kraj:

Ester Staroňová
ester.staron@gmail.com
0905 346 061


adresa:

Národný týždeň manželstva, o.z.

Heydukova 14, 811 08 Bratislava 

bankové spojenie:

SK74 8330 0000 0027 0036 4592