PRÍBEHY

Bezpečne v manželstve 

Skutočné príbehy o tom, ako prijatie, priateľstvo a odpustenie mení manželstvo na bezpečné miesto:


Dokonalé príbehy nedokonalých manželstiev

- takto stručne sa dá opísať obsah slovenského dokumentárneho filmu Manželstvá z Tlakového hrnca.

Tvorcovia Lívia Halmkan a Mária a Stano Piatrik v ňom zachytili výpovede štyroch manželských dvojíc. Rozprávajú nielen o začiatkoch ich vzťahu, ale aj o tom, z čoho sa zrodila manželská kríza (nevera, depresia, pornografia a dokonca aj nemanželské dieťa). Film sa zároveň zameriava na spoločný znak - všetky páry krízu dokázali prekonať.  Nechajte sa inšpirovať príbehmi iných!


Nicky a Sila Lee, autori kurzu Manželské Večery, opisujú, čo sa môže stať, keď ste obaja presvedčení o svojej pravde a nablízku je debnička jabĺk. Na dramatickú situáciu zo začiatkov ich manželstva si spomína Sila takto...

Jedného rána som šiel behať. Pritom sa mi hlavou preháňalo množstvo myšlienok. Uprostred nich mi napadlo: Čo keby som dnes urobil pre svoju manželku Normu niečo z lásky? Viete, je to jedna z tých myšlienok, čo mužovi napadne raz za uhorský rok! Začal som sa teda zaoberať tým, čo by som mohol pre ňu urobiť. Zrazu som dostal nápad: Dnes...

O tom, ako ľahko nás ten druhý môže naštvať a ako si poradiť so sklamaním a hnevom v manželstve hovorí Nicky Lee, autor kurzu Manželské Večery...