Národný týždeň manželstva na Slovensku:

2010 - stretnutie zástupcov rôznych organizácií, zameraných na podporu manželstva, so zakladateľom tejto medzinárodnej iniciatívy Richardom Kane-om na Slovensku.

2011 - Prvý ročník kampane s heslom "Na všetko dvaja", pod záštitou vtedajšej prvej dámy pani Silvie Gašparovičovej.


2012 - Do kampane s heslom "V dobrom i zlom" sa zapojilo okolo desaťtisíc ľudí, len na internetovej stránke NTM bolo zaregistrovaných viac ako 100 rôznych podujatí.

2013 - Heslom kampane sa stalo "Vernosť nie je slabosť" a najmä vďaka návšteve Richarda Kane-a, ktorý hovoril pre viaceré médiá, sa rozšírilo mediálne pokrytie kampane.


2014 - "Manželstvo - viac ako papier" - okrem stoviek podujatí po celom Slovensku sa uskutočnil aj benefičný koncert v Bratislave, ktorý partnersky zabezpečovala spoločnosť SPP a ktorého sa zúčastnili viacerí politici.

2015 - Piaty ročník kampane s heslom: "On a ona - jednota v rozdielnosti" priniesol množstvo kreatívnych podujatí zorganizovaných samosprávami - počnúc od malých dediniek až po veľké mestá. V médiách sa o NTM hovorilo ako o samozrejmej udalosti toho obdobia.

2016 - tvárou tohto ročníka s témou ,,Recept na dobré manželstvo" sa stali manželia Králikovci,ktorí sa receptami živia odvtedy, čo sa Miška stala slovenskou ,,masterchef". A o recepty na dobré manželstvo nebola núdza - ani vo virtuálnom priestore ani na miestnych podujatiach.

2017 - Téma "Manželstvo - spolu na ceste" priniesla do kampane nový prvok - možnosť zapojiť sa do kampane veľmi jednoduchým spôsobom - objednaním symbolickej "manželskej poznávacej značky" a jej vozením na zadnom skle svojho auta počas týždňa manželstva.

2018 - Téma "Manželstvo ako umenie" vzbudila otázku, či resp. ako sa môžeme stať "umelcami" v našich manželstvách. Na tajomstvo sme sa pýtali umelcov i psychológov.

2019 Kampaň s témou "Hráme spolu" bola príležitosťou, aby páry vybočili z každodenného stereotypu a obnovili hravosť a zábavu vo vzťahu. K tomu mohli použiť partnerskú hru DUET. 

2020 - Téma "Náš príbeh" poukázala nielen na to, že NTM na Slovensku píše svoj príbeh už 10-ty rok, no tiež že každá dvojica si píše svoj vlastný neopakovateľný príbeh a z času na čas je dobré si niektoré jeho kapitoly opäť pripomenúť, napr. s tzv. "manželským leporelom".

2021 - V "pandemickom" ročníku s aktuálnou témou "Bezpečne v manželstve" sme preniesli aktivity NTM do našich obývačiek. Priniesli sme podnety, ako vytvoriť či nestratiť v našich vzťahoch atmosféru bezpečia a tiež príležitosti prežiť špeciálny čas so svojím manželským partnerom napriek obmedzeniam.

2022 - Jedným z cieľov trochu provokatívnej témy "Manželský trojuholnik?" bolo povzbudiť páry, aby neotáľali s vyhľadaním pomoci v prípade, že sa vo svojom manželskom vzťahu zasekli - pretože požiadať o pomoc nie je hanba, ale prejav toho, že chceme o svoj vzťah bojovať. NTM priniesol niekoľko tipov na manželských poradcov či psychológov.


2023 - V tomto ročníku sme premýšľali nad tým, aké odkazy o manželstve "plávajú" okolo nás a odkiaľ sa k nám dostávajú. A tiež nad tým, ako nám niektoré "odkazy" manželské spolužitie komplikujú, iné mu naopak môžu pomôcť. A práve na tieto sme upriamovali pozornosť.


Čo sa udialo počas prvých 10-tich ročníkov Národného týždňa manželstva na Slovensku...

Viete, že NTM 2020 je jubilejným 10-tym ročníkom NTM na Slovensku? A viete, že za týchto 10 rokov index rozvodovosti na Slovensku klesol o 17% (zo 48% v r.2009 na 31% v r.2018)? 

V pripojenom videu si  môžete pozrieť kľúčové momenty histórie slovenského NTM a tiež pripomenúť zámer tejto kampane na podporu manželstva.