Tipy pre zapojenie sa do NTM 2024:

 • Pokiaľ máte zopár ochotných priateľov, môžete spolu s nimi zorganizovať "Večer pre páry" vo vašom meste, obci či komunite. Naši tvoriví spolupracovníci z regiónov k tomu pripravili scenár, ktorý môže byť skvelou pomocou. Obsahuje množstvo kreatívnych nápadov, ako nenáročným a zábavným spôsobom spestriť svoj manželský vzťah ochutnávkou "vzťahových" vitamínov. Ak máte o scenár záujem, prihláste sa TU.
 • Pre vás, ktorí máte radi pohyb na čerstvom vzduchu a chcete dopriať prechádzku aj párom vo vašom okolí, bude v ponuke "pokladovka" s mobilnou aplikáciou ActionBound – ladená v kontexte témy "Vitamíny pre vzťah". Za pomoci aplikácie budú páry hľadať miesta, kde na nich budú čakať jednoduché úlohy pre načerpanie vitamínov pre vzťah. Do aplikácie iba vložíte geografické body v okolí, ktoré potom dvojice navštívia. Ak máte záujem získať obsah pre túto aktivitu, prihláste sa TU.
 • Niektorí však dobíjajú baterky skôr kultúrno-umeleckým zážitkom – ak vás oslovuje práve táto forma vitamínového občerstvenia, a chcete ju dopriať  dvojiciam v prostredí, kde žijete – máme ponuku koncertných programov speváčky Janais a tiež Márie Podhradskej, pripravených špeciálne pre NTM. Pre záujemcov o takéto koncerty počas Týždňa manželstva, vieme na vyžiadanie poskytnúť podmienky zo strany umelcov. Ozvite sa však čím skôr na: sochor@ntm.sk
 • Pokiaľ sa chcete zapojiť do NTM tým, že oslovíte inštitúcie či prevádzky vo vašom meste so žiadosťou o spoluprácu, či o výhody a zľavy pre manželov, máme pripravené nálepky "Hrdý partner NTM" (priemer 13 cm), ktoré môžu spolupracujúce subjekty použiť na spropagovanie svojho zapojenia sa do NTM. Nálepkou môžu označiť svoju prevádzku (kaviareň, predajňu, ...), alebo inštitúciu (knižnicu, vývesku úradu, ...). Ako malý darček k nálepkám vieme ponúknuť aj pero s logom NTM. Vyžiadajte si ich TU.

Tipy, ako zorganizovať NTM vo vašej komunite:

 • Usporiadajte romantickú večeru pri sviečkach v spolupráci s miestnou reštauráciou alebo samosprávou
 • Zorganizujte spoločne s tanečnou školou tanečný večer
 • Pozvite hostí so zaujímavými životnými príbehmi, aby nimi povzbudili ďalších
 • Zorganizujte seminár na manželské témy
 • Oceňte dlhotrvajúce manželstvá v obci, meste - v spolupráci s miestnym úradom
 • Pripravte špeciálny večer pre manželské páry s podnetmi pre budovanie manželstva 
 • Uverejnite v miestnom periodiku zaujímavý, povzbudzujúci článok o manželstve
 • Oslovte miestnych podnikateľov, aby vo svojej reštaurácii, kaviarni, športovom či wellness centre,... poskytli manželským párom zľavu

Inšpirujte sa skúsenosťami iných

Počas 10-tich ročníkov NTM pripravili nadšenci manželstva po celom Slovensku množstvo podujatí pre manželské páry - romantické večery, semináre a kurzy o manželstve, besedy so zaujímavými hosťami, koncerty, tanečné kurzy, športové podujatia, oceňovania dlhoročných manželstiev, vybavili pre páry špeciálne zľavy v reštauráciách, športoviskách či do wellness...

Ak chcete aj vy pripraviť pre páry vo svojom okolí niečo, čím ich povzbudíte v ich manželskom vzťahu, inšpirujte sa zostrihom toho, čo sa udialo v minulosti:

Galéria podujatí pre manželské páry v minulých ročníkoch NTM:

obľúbené tanečné večery: 

rozmanité športové aktivity:

bowlingový turnaj pre páry sa stal tradíciou v mnohých mestách

spoločne športovať môžeme kreatívnym spôsobom 

februárový termín možno využiť na zimné športy


príležitosti stráviť príjemný, zábavný a inšpiratívny čas s manželským partnerom:

koncerty a hudobné podujatia

príjemné posedenia pri hudbe

večery príbehov a skúseností 

zábavné večery pre manželov

interview so zaujímavými hosťami 

spoločenské hry pre páry

večery pre manželské páry

diskusné večery 

zľavy na romantickú večeru

semináre, prednášky a kurzy pre posilnenie manželského vzťahu:

ocenenia dlhoročných manželstiev a obnovy manželských sľubov:

Inšpirujte sa v prípravách NTM skúsenosťami z Prešova:

V roku 2015 sme v Prešove vytvorili koordinačný tím, od roku 2017 fungujeme pod o.z. Naruby. Keďže každý z trojčlenného tímu má svoju profesiu a rodinu, čas na osobné pracovné stretnutie je obmedzený. Zídeme sa asi 5 krát v priebehu septembra-januára, všetko ostatné dohadujeme mailom či telefonicky (aj keď osobne je to oveľa lepšie). Naše aktivity počas NTM možno rozdeliť do 4 oblastí: prednášky, voľnočasové aktivity (tanec, šport,..), duchovné aktivity (sv.omša, obnova sľubov, ekumenická bohoslužba,..), zľavy (reštaurácie, kaviarne, obchody..).

Naše prvé pracovné stretnutie, týkajúce sa nasledujúceho ročníka, sa odohráva začiatkom septembra. Hodnotíme minulý ročník, navrhujeme možnosti na ten ďalší, rozmýšľame nad možnými spolupracovníkmi, určíme si úlohy do najbližšieho stretnutia.

V septembri zvykneme osloviť radnicu so žiadosťou o poskytnutie záštity a príp. osobného stretnutia s pani primátorkou. Na prvom stretnutí s p. primátorkou v roku 2015 sme jej predstavili myšlienku, ciele, poslanie NTM, no i našu predstavu o podujatiach v meste; ostatné roky komunikujeme s poverenými zamestnancami MsÚ (o konkrétnych možnostiach spolupráce, propagácii).

V priebehu septembra-októbra tiež oslovujeme už osvedčených, no i nových potenciálnych partnerov. Ide o inštitúcie, pôsobiace v meste - múzeum, galéria, planetárium, plaváreň no i kaviarne, ktoré zvyknú robievať prednášky, koncerty, oslovili sme aj spoločenstvá/cirkvi v meste. Keďže nie je v našich možnostiach organizovať akcie, skôr sa snažíme osloviť tých, ktorí na to kapacitu majú, príp. podnecujeme tých, ktorí robia každomesačný program, aby ho prispôsobili téme NTM na daný rok (napr. múzeum robieva besedy/prednášky - vo februári počas NTM sa venovali svadobných zvykom na Šariši) alebo ponúkli zľavu (výstup na kostolnú vežu/plaváreň 1+1 zdarma) .

V novembri oslovujeme prevádzky v meste - cukrárne, kaviarne, reštaurácie, no i zlatníctva, obchody,... s možnosťou poskytnúť zľavu pre manželov počas NTM - my ich spomenieme na letákoch, webe - uverejníme ich logo pri zľave - istá forma reklamy.

15.decembra mávame uzávierku. Dovtedy musíme mať jasno, kto a akou formou spolupracuje, tvoríme texty na plagáty/letáky. V priebehu decembra/začiatkom januára sa robí jazyková korekcia a grafika propagačných materiálov, v polovici januára ich dávame do tlače.

Zhruba tri týždne pred akciou spúšťame hlavnú vlnu propagácie - roznos plagátov, letákov a iných materiálov do cirkví, prevádzok, na radnicu, umiestňujeme novinky na prešovskej aj národnej stránke NTM, informujeme užívateľov FB, miestne média. Plagáty a letáky (s rozpisom programu na jednotlivé dni) odovzdávame aj všetkým, ktorí prispeli do programu a zliav a prosíme o ich zverejnenie, a to i v elektronickej podobe na ich stránke/FB. Radnica bola veľmi ústretová, a tak sme posledné roky získali záštitu i pomoc mesta s propagáciou (náš plagát na stránke mesta i FB, článok o NTM v mestskom informačnom časopise.