Pomôžte nám prinášať posolstvo o dobrom manželstve!

Môžete tak urobiť aj úplne jednoduchým spôsobom: šírením malého symbolu Národného týždňa manželstva. Je ním kovový odznak s logom NTM, ktorý sa dá pripnúť na kabát, tašku alebo iné viditeľné miesto. Viac o tom, ako si môžete odznak objednať a ako ho môžete rozširovať, nájdete TU.

Tipy, ako zorganizovať NTM vo vašej komunite:

  • Usporiadajte romantickú večeru pri sviečkach v spolupráci s miestnou reštauráciou alebo samosprávou
  • Zorganizujte spoločne s tanečnou školou tanečný večer
  • Pozvite hostí so zaujímavými životnými príbehmi, aby nimi povzbudili ďalších
  • Zorganizujte seminár na manželské témy
  • Oceňte dlhotrvajúce manželstvá v obci, meste - v spolupráci s miestnym úradom
  • Pripravte špeciálny večer pre manželské páry s podnetmi pre budovanie manželstva 
  • Uverejnite v miestnom periodiku zaujímavý, povzbudzujúci článok o manželstve
  • Oslovte miestnych podnikateľov, aby vo svojej reštaurácii, kaviarni, športovom či wellness centre,... poskytli manželským párom zľavu

Inšpirujte sa skúsenosťami iných

Počas 10-tich ročníkov NTM pripravili nadšenci manželstva po celom Slovensku množstvo podujatí pre manželské páry - romantické večery, semináre a kurzy o manželstve, besedy so zaujímavými hosťami, koncerty, tanečné kurzy, športové podujatia, oceňovania dlhoročných manželstiev, vybavili pre páry špeciálne zľavy v reštauráciách, športoviskách či do wellness...

Ak chcete aj vy pripraviť pre páry vo svojom okolí niečo, čím ich povzbudíte v ich manželskom vzťahu, inšpirujte sa zostrihom toho, čo sa udialo v minulosti:

Galéria podujatí pre manželské páry v minulých ročníkoch NTM:

obľúbené tanečné večery: 

rozmanité športové aktivity:

bowlingový turnaj pre páry sa stal tradíciou v mnohých mestách

spoločne športovať môžeme kreatívnym spôsobom 

februárový termín možno využiť na zimné športy


príležitosti stráviť príjemný, zábavný a inšpiratívny čas s manželským partnerom:

koncerty a hudobné podujatia

príjemné posedenia pri hudbe

večery príbehov a skúseností 

zábavné večery pre manželov

interview so zaujímavými hosťami 

spoločenské hry pre páry

večery pre manželské páry

diskusné večery 

zľavy na romantickú večeru

semináre, prednášky a kurzy pre posilnenie manželského vzťahu:

ocenenia dlhoročných manželstiev a obnovy manželských sľubov:

Inšpirujte sa v prípravách NTM skúsenosťami z Prešova:

V roku 2015 sme v Prešove vytvorili koordinačný tím, od roku 2017 fungujeme pod o.z. Naruby. Keďže každý z trojčlenného tímu má svoju profesiu a rodinu, čas na osobné pracovné stretnutie je obmedzený. Zídeme sa asi 5 krát v priebehu septembra-januára, všetko ostatné dohadujeme mailom či telefonicky (aj keď osobne je to oveľa lepšie). Naše aktivity počas NTM možno rozdeliť do 4 oblastí: prednášky, voľnočasové aktivity (tanec, šport,..), duchovné aktivity (sv.omša, obnova sľubov, ekumenická bohoslužba,..), zľavy (reštaurácie, kaviarne, obchody..).

Naše prvé pracovné stretnutie, týkajúce sa nasledujúceho ročníka, sa odohráva začiatkom septembra. Hodnotíme minulý ročník, navrhujeme možnosti na ten ďalší, rozmýšľame nad možnými spolupracovníkmi, určíme si úlohy do najbližšieho stretnutia.

V septembri zvykneme osloviť radnicu so žiadosťou o poskytnutie záštity a príp. osobného stretnutia s pani primátorkou. Na prvom stretnutí s p. primátorkou v roku 2015 sme jej predstavili myšlienku, ciele, poslanie NTM, no i našu predstavu o podujatiach v meste; ostatné roky komunikujeme s poverenými zamestnancami MsÚ (o konkrétnych možnostiach spolupráce, propagácii).

V priebehu septembra-októbra tiež oslovujeme už osvedčených, no i nových potenciálnych partnerov. Ide o inštitúcie, pôsobiace v meste - múzeum, galéria, planetárium, plaváreň no i kaviarne, ktoré zvyknú robievať prednášky, koncerty, oslovili sme aj spoločenstvá/cirkvi v meste. Keďže nie je v našich možnostiach organizovať akcie, skôr sa snažíme osloviť tých, ktorí na to kapacitu majú, príp. podnecujeme tých, ktorí robia každomesačný program, aby ho prispôsobili téme NTM na daný rok (napr. múzeum robieva besedy/prednášky - vo februári počas NTM sa venovali svadobných zvykom na Šariši) alebo ponúkli zľavu (výstup na kostolnú vežu/plaváreň 1+1 zdarma) .

V novembri oslovujeme prevádzky v meste - cukrárne, kaviarne, reštaurácie, no i zlatníctva, obchody,... s možnosťou poskytnúť zľavu pre manželov počas NTM - my ich spomenieme na letákoch, webe - uverejníme ich logo pri zľave - istá forma reklamy.

15.decembra mávame uzávierku. Dovtedy musíme mať jasno, kto a akou formou spolupracuje, tvoríme texty na plagáty/letáky. V priebehu decembra/začiatkom januára sa robí jazyková korekcia a grafika propagačných materiálov, v polovici januára ich dávame do tlače.

Zhruba tri týždne pred akciou spúšťame hlavnú vlnu propagácie - roznos plagátov, letákov a iných materiálov do cirkví, prevádzok, na radnicu, umiestňujeme novinky na prešovskej aj národnej stránke NTM, informujeme užívateľov FB, miestne média. Plagáty a letáky (s rozpisom programu na jednotlivé dni) odovzdávame aj všetkým, ktorí prispeli do programu a zliav a prosíme o ich zverejnenie, a to i v elektronickej podobe na ich stránke/FB. Radnica bola veľmi ústretová, a tak sme posledné roky získali záštitu i pomoc mesta s propagáciou (náš plagát na stránke mesta i FB, článok o NTM v mestskom informačnom časopise.