Formulár pre zverejnenie on-line ponuky

Ponúkame vám možnosť zverejniť vami pripravované on-line programy na stránke NTM. Môžete tak inšpirovať ďalších a zároveň viac spropagovať vašu ponuku. Ďakujeme! 

Po odoslaní formulára s údajmi informácie o vašom podujatí sa na našej stránke zobrazia spravidla do 48 hodín. Ak by ste ani po tomto čase vaše podujatie na stránke nenašli, kontaktujte nás prosíme na adrese info@ntm.sk.

Publikované podujatia si môžete pozrieť v sekcii "Chceme posilniť naše manželstvo" -  on-line ponuka.