Aprílová záhradkárska inšpirácia pre pestovanie blízkosti

15.04.2022

Niekto povedal, že Boh nestvoril ženu z mužovej hlavy, aby mu rozkazovala, ani z jeho nôh, aby mu bola otrokyňou, ale z jeho boku, aby bola blízko jeho srdcu.

Skutočne, vzájomná blízkosť prináša hlboké uspokojenie z manželského vzťahu. No blízkosť v manželstve sa neudeje automaticky sobášnym sľubom. Blízkosť vo vzťahu potrebujeme pestovať, a rovnako ako potrebujeme vytvoriť dobré podmienky pre rastlinky v našich záhradách či na balkónoch, tak aj pre blízkosť vo vzťahu potrebujeme vytvoriť prostredie, kde sa druhý bude ochotne deliť o svoje najhlbšie prežívania, obavy, úzkosti aj tajomstvá.

Aké sú základné podmienky pre pestovanie blízkosti?

  1. vytvorte prostredie dôvery a bezpečia, kde sa ten druhý nemusí obávať, že sa jeho pocity, myšlienky či starosti prekrútia, zosmiešnia, prezradia, alebo skritizujú.
  2. vyjadrujte skutočný záujem o druhého - o jeho každodenné a všedné zážitky aj o jeho hlboké prežívanie. Môžete sa inšpirovať dolu uvedenými otázkami a určite vám napadnú mnohé ďalšie, ktorými viete veľmi zreteľne vyjadriť svoj záujem.
  3. buďte ochotní načúvať so snahou porozumieť a vyjadriť podporu aj empatiu. Vyhnite sa rýchlym radám, analyzovaniu či poučovaniu. Vyjadriť, že sa tešíte alebo naopak súcítite s druhým, môže byť ten najväčší dar, ktorým ho obdarujete.

Otázky pre vyjadrenie záujmu o svet svojho manželského partnera:

  • Po čom túžiš v tomto období?
  • Máš nejaké starosti alebo obavy?
  • Ako sa ti aktuálne páči v práci? Čo by si v nej chcel dosiahnuť?
  • Aký máš názor na našu domácnosť? Chcel by si, aby sme nejaké veci zmenili?
  • Ako sa aktuálne cítiš v úlohe rodiča? Máš ako rodič nejaké obavy alebo priania?
  • Čo zaujímavé sa práve deje v tvojom živote?
  • S čím si v tomto období spokojný?


Nech je vaše pestovateľské úsilie v manželstve odmenené vzájomnou blízkosťou!