František Kovár je umelcom v manželstve takmer 45 rokov

05.10.2019
foto: pluska.sk
foto: pluska.sk

Akému umeniu ste sa v manželstve za tie štyri desaťročia naučili?

Keď v autoškole učia škole šmyku, naučia vás, ako konať tak, aby ste šmyk ovládali. Podobne v manželstve sa potrebujeme naučiť ovládať svoje emócie. Prirovnávam to k tenisu - naučiť sa nevrátiť loptičku hneď naspäť. Niekedy je najťažšie pre muža pochopiť ženu a naopak, na obojstrannú empatiu treba umelecké sklony.

Čo je podľa vás potrebné k tomu, aby sa manželstvo stalo skutočným umeleckým dielom? 

To pomenovanie "umenie" sa mi zdá príliš nadnesené. Keďže ide o každodenné stretnutia s rozhodnutiami, ktorých ovocie sa nemusí dostaviť hneď. Môžete sa však  naučiť vytušiť, čo spraví vzťahu dobre - že pôjdete nakúpiť, ak je manželka unavená, že pomôžete, ak treba, prípadne keď je to možné, vnesiete do ťaživej atmosféry trochu humoru a podobne. Smerujem k tomu, že preberiete z jej dennej záťaže nezištne niečo aj na seba.

Čo má spoločné manželstvo s umením?

Každodenné slovíčka: "zabudol som", "nestihol som", "myslím na to" vnášajú neuveriteľné turbulencie do harmonických dní manželstva. Takéto situácie nútia každého k tvorivému postoju, ako sa vynájsť a vyviaznuť zo situácie s čo najmenšou ujmou. Tým, ktorým bolo dopriate to všetko ustáť, pripravila ich spoločná cesta aj odmenu - ovocie spoločného umenia manželského.