Manželstvo ako škola - septembrová inšpirácia

12.09.2020

September je v našich zemepisných šírkach neodmysliteľne spätý so začiatkom školského roka. So školou sa nám spája poznanie, porozumenie, ale aj schopnosť aplikovať poznané... 

Študenti niekedy zostanú z pohodlnosti alebo nezáujmu len pri povrchnom poznaní. Hlboké porozumenie totiž vyžaduje viac času a úsilia, odvahu pýtať sa a odhaliť svoju neznalosť či nesprávne predpoklady, schopnosť nevzdať sa, keď riešenie nie je priamočiare a problém sa zdá príliš komplikovaný... No povrchné poznanie je veľmi málo užitočné v reálnom živote. Naopak hlboké porozumenie nám umožňuje poznané aplikovať, využívať, používať pre prospech iných, posúvať ľudské možnosti...

S porozumením v manželstve je to podobné ako s porozumením v škole. Môžeme si povedať, že po dvoch, piatich či dvadsiatich rokoch spoločného života svojho manželského partnera dostatočne poznáme, nemáme čo odhaľovať a už vôbec nie niečo v našom vzťahu meniť. Možno sme spokojní s tým, čo sme sa o svojom partnerovi dozvedeli pred rokmi, možno sa nám nechce vyjsť z pohodlia nevedomosti, možno sa trochu obávame "kopať hlbšie", aby sme neodhalili, že nie sme takým ideálnym manželským partnerom ako sa na prvý pohľad môže zdať, alebo že by sme odhalili nesprávne predpoklady alebo že by nás hlbšie porozumenie nútilo meniť zaužívané spôsoby...

No práve skutočné porozumenie tomu druhému - jeho prežívaniu, potrebám, obavám, túžbam, sklamaniu... vedie k blízkemu a napĺňajúcemu vzťahu. Nestojí teda za to vydať sa na dobrodružnú, možno nie úplne pohodlnú cestu hlbšieho vzájomného porozumenia? Na jednej strane to bude vyžadovať odvahu odhaliť svoje vlastné vnútro, na druhej strate ochotu a pripravenosť počúvať - nielen ušami, ale srdcom. Avšak blízkosť, ktorú nám to prinesie, stojí za to!

Porozumenie môžeme pestovať v každodennom živote, no nie je na škodu sa z času na čas nechať inšpirovať pohľadom zvonku - vybrať sa do "manželskej školy v prírode" a pozrieť sa na svoj vzťah z trochu inej perspektívy. Partnerská organizácia NTM "Naše manželstvo" ponúka v októbri takúto manželskú školu v prírode - kurz nazvaný Motivačný víkend pre manželov. Ak vás táto septembrová úvaha znovu nadchla pre prehĺbenie vášho vzťahu, neváhajte a prihláste sa:

Neprestávajte so skúmaním svojho manželského partnera a neváhajte aplikovať v každodennom živote to, čo ste odhalili!