Manželstvo - prísľub bezpečia

22.01.2021

Každý chce lásku, na ktorú sa môže spoľahnúť. Keď niekoho milujeme, chceme, aby nás miloval tiež, aj keď to nie je jednoduché. Chceme dôveru, istotu a bezpečie. Keď sa niekomu otvoríme, podstupujeme obrovské riziko. Preto sa potrebujeme cítiť v bezpečí - emocionálne, fyzicky a tiež mať pocit bezpečia, plynúci zo záväzku.

Manželstvo je dobré pre pocit emocionálneho bezpečia

Zoznamovacie kancelárie nám rady hovoria, že úspešný vzťah je celý o kompatibilite. No mýlia sa. Oveľa viac závisí od toho, ako zvládame naše rozdiely. Príkladom je jedna nemecká štúdia, ktorá zistila, že akýkoľvek prvotný účinok kompatibility u novomanželov do piatich rokov úplne vymizol. Namiesto toho, polovica šťastia páru závisela od toho, ako zvládali konflikt [1].

Emočnú intimitu - to znamená možnosť odhaliť oblasti najväčších rozdielov - môžem zažívať len, ak som si istý, že to ako pár zvládneme. Znamená to, že si musím dať pozor na znaky STOP.

  • S = Sčítavanie skóre: "Ty si spravil to.", "A ty zase toto."
  • T = Tušiť zlý úmysel: "Je milý. Možno odo mňa niečo chce."
  • O = Odchod alebo vycúvanie: Keď zo situácie odídem, hovorím tým: "Je mi to jedno."
  • P = Ponižovanie: keď prevrátim oči, hovorím tým: "Si idiot."

Ľudia v manželstve používajú znaky STOP rovnako ako každý iný. Moja štúdia o nových rodičoch však ukazuje, že práve oni používajú oveľa menej najničivejších prejavov znakov STOP[2].

Manželstvo je dobré pre pocit fyzického bezpečia

Násilie je bez pochýb a bez výnimiek hrôzostrašná vec. Neexistuje úplná záruka bezpečia. Niektorí ľudia sú nesmierne falošní a zlí.

Veľa počúvame o násilníckych "manželoch". Pravdou však je, že vydaté ženy v priemere zažívajú fyzické násilie v menšej miere ako akákoľvek iná skupina.

Každoročný britský prieskum o kriminalite (British Crime Survey) je prieskum, ktorého sa zúčastňuje približne 25 000 dospelých vo veku 16 - 74 rokov. Osoby v manželstve - muži aj ženy - opakovane uvádzajú, že v predošlom roku zažívali násilie od partnera alebo dokonca akýkoľvek druh násilia v menšej miere ako ostatní.

Celkovo asi 2% osôb v manželstve zažívajú týranie partnerom a 3% zažívajú nejakú formu násilia. No páry žijúce v spoločnej domácnosti čelia dvojnásobnému nebezpečenstvu, slobodní trojnásobnému a tí, ktorí žijú oddelene až päťnásobnému. Napriek tomu, že sa to vzťahuje na mužov aj ženy, v každej kategórii ženy zvyčajne čelia dvakrát vyššiemu riziku ako muži[3].

Manželstvo je dobré pre pocit bezpečia, plynúceho zo záväzku

Je teda v manželstve konkrétna vec, ktorá pomáha párom hádať sa menej ničivo a s menšou mierou násilia?

Myslím si, že áno. Aj keď porovnáme páry podobného veku a vzdelania, manželské páry ostanú spolu s vyššou pravdepodobnosťou ako páry, ktoré spolu žijú v jednej domácnosti[4] a deti manželských párov zažívajú mentálne problémy s nižšou pravdepodobnosťou[5].

Nikto nie je dokonale uchránený od týchto vecí. No v manželstve sú okolnosti naklonené v náš prospech.

Keď kladieme otázku "Vezmeš si ma?", vyjadrujeme, že plánujeme spoločný život. Nemusí to vyjsť. No je to plán. Len veľmi málo firiem zažilo úspech bez toho, aby mali plán. Vzťahy sú na tom rovnako.

Keď si niekoho berieme, vysielame jeden druhému jasný signál. Už viac nie sme závislí od dohadov. Zbavujeme sa akýchkoľvek pretrvávajúcich pochybností a nejasnosti. Sme na jednej lodi. A keď to na oslave všetkým povieme, vidíme, ako priatelia a rodina potvrdzujú našu skvelú voľbu - a to nám tiež sťažuje návrat späť! Nečudo, že v manželstve sme náchylnejší pokúšať sa, aby to fungovalo.

Manželstvo prináša prísľub bezpečia. A to je dôvod, prečo v nespoľahlivom svete plnom nespoľahlivých ľudí, je manželstvo najbezpečnejším miestom, kde možno nájsť lásku, na ktorú sa dá spoľahnúť.

Harry Benson

Riaditeľ výskumu Marriage Foundation UK www.marriagefoundation.org.uk

Autor knihy Commit or Quit: The Two Year Rule and other Rules for Romance


[1] Schneewind, K., & Gerhard, A. (2002). Relationship personality, conflict resolution, and marital satisfaction in the first 5 years of marriage. Family Relations, 51, 63-71.

[2] Benson, H. (2009). Back off or fire back? Negative relationship behaviours amongst postnatal married and cohabiting couples. In H. Benson and S. Callan (Eds.), What works in relationship education: Lessons from academics and service deliverers in the United States and Europe (pp. 55-66). Doha, Qatar: Doha International Institute for Family Studies and Development.

[3] Office for National Statistics (2020) Domestic abuse prevalence and victim characteristics - Appendix table 6.

[4] Benson, H. & McKay, S. (2018). Family planning. Cambridge: Marriage Foundation

[5] Benson, H. & McKay, S. (2017). Family breakdown and teenage mental health. Cambridge: Marriage Foundation