Manželstvo ako prekážkový beh...

27.06.2022

Keby sme chceli manželstvo pripodobniť k nejakému pohybu, asi by sa viac ako pokojnej prechádzke podobalo behu cez prekážky. Pre dlhodobý spokojný vzťah je veľmi oslobodzujúce prijať fakt, že v každom vzťahu je prirodzené čeliť konfliktom, problémom, starostiam a skúškam. Ešte užitočnejšie je rozhodnúť sa prekonávať tieto prekážky a veriť, že to spoločným úsilím môžeme dokázať. Pomôže nám to "prebehnúť" aj náročnými úsekmi manželstva - a je jedno, či čelíme prekážkam, ktoré sú spôsobené vonkajšími okolnosťami (chorobe, strate zamestnania, nedostatku financií, problémom s deťmi,...) alebo naším egoizmom, rôznymi očakávaniami a nezhodami.


Čo nám pomôže tieto nevyhnutné prekážky v manželstve prekonávať?

  • Nepredstierať (sebe ani druhému), že problémy neexistujú. Len tak im môžeme zabrániť v raste a postupnom zničení vzťahu.
  • Vidieť problém ako prekážku, ktorej môžeme čeliť spoločne - problém nestojí ako hradba medzi nami, ale naopak spolu stojíme proti prekážke a navzájom si môžeme pomôcť ju prekonať.
  • Nevzdávať sa, ak sa nám nepodarí prekážku prekonať na prvý krát.


Láska znamená robiť pre druhého dobré veci, oddanosť znamená v tom pokračovať aj keď sa mi nechce...