Tváre 1. ročníka NTM Štefan Bučko a Adriena Bartošová o tvorivosti v manželstve

22.01.2018


Aby vzniklo umelecké dielo, je potrebné mať tvorivú iskru a talent, talent, ktorý i v manželstve dáva silu a schopnosť tvoriť spoločnú budúcnosť a tešiť sa z každého spoločného vydareného dňa... 

Čo je podľa vás potrebné k tomu, aby sa manželstvo stalo skutočným umeleckým dielom? 

Štefan: V prvom rade je potrebné chcieť to dielo vytvoriť. Manželstvo je proces, cesta a tá je asi najdôležitejšia. Nielen cieľ, ale najmä spôsob jeho dosahovania. A pri tomto dobrodružstve sa prejaví všetko podstatné v ľudskom charaktere.

Akému umeniu ste sa v manželstve museli naučiť vy?

Adriena: Umeniu počúvať, vedieť odpúšťať, obetovať svoj voľný čas dieťaťu, domácnosti...

Štefan: Chápať potreby toho druhého. Nezatvrdiť sa, ak si myslím, že mám v konflikte pravdu a znovu sa pokúsiť pochopiť, prečo k tomu prišlo a nenechať to prerásť do vzájomného odcudzenia. Pretože je vždy viac dôvodov hľadať to, čo je hodné lásky ako naopak. A stále rozdúchavať prvotnú iskru, ktorá nás spojila. To ma baví hádam najviac. A nie je to ani také ťažké, lebo Adrienka mi na to dáva dosť podnetov.

Čo má spoločné manželstvo s umením?

Manželia budujú artefakt, ktorému sa nevyrovná nijaký iný, pretože je živý a celoživotný. Obaja pracujú na rovnakom diele a predsa je každý vo svojom prejave originálny. U oboch sa môžu objaviť i zárezy, ktoré môžu rozkývať a poškodiť monument, dôležité je, aby ten zárez nebol taký hlboký, že by pretrhol všetko spojivo udržujúce spoločné dielo. Keď sa na to po rokoch z odstupu pozriete, zrazu zistíte, že paradoxne i tie zárezy dávajú dielu estetickú hodnotu a zvláštny mnohovrstevný tvar ukazujú myšlienku a silný príbeh.

Ktoré manželské zručnosti ste sa naučili ľahko a s čím ste sa trocha potrápili?

Adriena: Upratovať, to bolo pomerne ľahké, byť dochvíľna a plánovať do budúcnosti je stále výzvou, ale ide to... :-)

Štefan: Všetky bežné domáce opravy, ktoré nevyžadujú zásah odborníka. Ale vo vašej otázke cítim i prenesený význam. Vzájomne sa citlivo a trpezlivo formovať je celoživotný tvorivý čin, ktorý sa nikdy nekončí, ale rozoznateľná je kvalita toho procesu.

Ako dlho ste spolu v manželstve? 

Bude to na jeseň 32 rokov, niekedy to vnímame ako necelé desaťročie, akurát dospelosť našej dcérky nás presvedčila, že čas neúprosne letí...