Téma NTM 2022

23.09.2022

Téma "Manželský trojuholník?" v sebe skrývala viacero rovín:

Jednak poukázala na užitočný triangulárny model lásky, ktorého tromi stranami sú: oddanosť, blízkosť a vášeň. NTM sa tak stal príležitosťou k premýšľaniu nad tým, ako môžeme v našich vzťahoch tieto tri aspekty pestovať alebo obnoviť.

Téma "Manželský trojuholník?" chcela tiež upozorniť na to, že niekedy sa v manželstve zacyklíme, zasekneme a vtedy môže pomôcť, keď do vzťahu prinesie pohľad zvonku tretia strana - môže ňou byť poradca, odborník, priateľ alebo podporný program pre manželov.