Manželstvo ako zväčšovacie sklo

30.01.2019

"Ako sa máš?" Úplne bežná otázka, ktorú si kladú ľudia, ktorí sa nejaký čas nevideli. Zvyčajná odpoveď na túto otázku býva: "Dobre" alebo "Mohlo by byť aj lepšie" alebo "Dá sa". Veľa sa z toho nedozviete, je to skôr taký mostík na začiatok konverzácie. Záleží už na samotných aktéroch, či pôjdu do rozhovoru hlbšie, alebo sa uspokoja s tým, že "už sa porozprávali".

Čo by ste povedali, keby som sa spýtal: "Ako sa má vaše manželstvo?" Odpovedzte s vedomím, že sa naozaj zaujímam a že mi nejde len o povrchné spoločenské klišé. Buďte úprimný a povedzte si to aspoň sám pred sebou. Možno fajn. Možno sa aktuálne takmer vznášate od radosti. Je však úplne možné (a je v poriadku, keď to priznáte), že to práve nie je až také úžasné. Alebo ste v dlhodobom konflikte so svojím manželským partnerom. Premýšľali ste nad tým, prečo sa máte tak, ako sa práve máte? Čo k tomu najviac prispelo?

Pre dlhodobé spolužitie, akým manželstvo určite je, je nevyhnutnosťou aktívne sa o vzťah starať. Kultivovať ho, pestovať priateľstvo. Hoci je to krehká záležitosť a vybudovať ho trvá naozaj nejaký čas, práve hlboké priateľstvo nás dokáže preniesť krízou alebo hádkou vo vzťahu. Ak erotika vyžaduje obnažené telá, tak priateľstvo vyžaduje obnažené duše. Manželstvo potrebuje obe stránky, avšak buďme si vedomí toho, že erotika náš vzťah neudrží. Veď aj mnohé súčasné výskumy to potvrdzujú.

"O tom, či je manželka spokojná so sexom, romantikou a vášňou v manželstve - rozhoduje zo 70% kvalita priateľstva medzi manželmi. Aj u muža je to približne tak isto. Nakoniec sú predsa len muži aj ženy z tej istej planéty! Obaja potrebujú silné priateľstvo. Šťastné manželstvá sú založené na hlbokom priateľstve. Takíto manželia sú si naozaj veľmi blízki, vedia, čo má každý z nich rád a čo nemá rád; poznajú navzájom svoje silné a slabé stránky, túžby a sny. Svoju náklonnosť si prejavujú nielen veľkými gestami, ale aj každodennými maličkosťami".

(John Gottman, odborník na vzťahy a autor knihy 7 princípov fungujúceho manželstva)

Manželstvo funguje ako zväčšovacie sklo. Čokoľvek tam pridáte, bude zväčšené. Každá pozitívna vec - pochvala, ocenenie, každý prejav lásky ... Ale takisto aj čokoľvek negatívne, čo do tohto priestoru pustíte, bude zväčšené - každá kritika, uštipačná poznámka, nevera, hádka, ... čokoľvek. Každá hádka má tendenciu narásť do obrovských rozmerov, pokiaľ nezačnem počúvať druhú stranu a nie som ochotný pripustiť, že môj pohľad nemusí byť ten jediný správny. Pritom väčšina manželských hádok je o banálnych záležitostiach. Kľúčom k úspechu pri hádkach môže byť rozhodnutie, že začnem svojho partnera jednoducho počúvať. Počúvaním, namiesto okamžitej argumentácie, mám šancu dozvedieť sa ako ten druhý premýšľa, v čom vidí skutočný problém. Ak mu vhodnými a konštruktívnymi otázkami pomôžem identifikovať jadro problému, odrazu sa mi odkryje nová perspektíva a z obrovskej a neprekonateľnej záležitosti sa stane niečo prekvapivo zvládnuteľné ..... Odborníci to nazývajú aktívne počúvanie partnera.

Spoločné trávenie voľného času. Niekedy voľný čas nemáme, lebo si ho nenaplánujeme. Vždy je niečo, čo je treba vybaviť, dohodnúť, urobiť, ... Často si vieme vyhradiť čas pre iných s nevysloveným ospravedlnením, že tých najbližších máme predsa doma stále. Pokiaľ sme už pochopili, že aj voľný čas si potrebujeme plánovať, tak sa môžeme sústrediť na to, že ho chceme tráviť SPOLU. V manželstve to znamená MY DVAJA! Keď si máme vybrať niečo, čo by bolo príjemné, tak si vyberáme to, čo máme naozaj radi. Ak máme rozdielne preferencie, môžeme sa rozhodnúť, že teraz vyberie jeden a nabudúce zasa ten druhý. Spoločné zážitky prehlbujú priateľstvo. A úprimné priateľstvo zasa stmeľuje vzájomný vzťah.

Budovanie priateľstva medzi manželmi môže mať naozaj rôzne podoby. Jedni milujú dobrodružstvo, iní romantiku a ďalší kultúru. Každý pár si môže vybrať, čo mu sedí najlepšie. Národný týždeň manželstva tento rok povzbudzuje páry vyskúšať hru, ako formu spoločného zážitku. A nie hocijakú hru. DUET je hra vytvorená práve pre dvojice na lepšie spoznanie sa. Je skvelým nástrojom na oživenie komunikácie medzi manželmi, otvára nové témy, prináša nečakané impulzy a je zároveň akýmsi testom, do akej miery dobre poznáte svojho manželského partnera. Tých, ktorí majú radi dobrodružstvo a prekvapenia, určite poteší správa, že hra obsahuje aj tzv. "akčné karty", kde treba niečo urobiť ... nie je to teda iba o komunikácii.

Hra sa volá DUET aj preto, že vzájomné spoznávanie sa prehlbuje naše priateľstvo a to z nás tvorí jednotnejšiu dvojicu. Nie je to DUEL, pretože duel znamená "kto z koho" a my tu predsa HRÁME SPOLU! Tak v manželstve ako aj v živote. Pretože okrem toho, že sa máme radi, sme aj ozajstnými priateľmi. A priatelia sa na otázku: "Ako sa ti dnes darilo?", neuspokoja s odpoveďou: "Dobre".

Aj preto Národný týždeň manželstva s témou "Hráme spolu" povzbudzuje manželské dvojice hľadať spoločnú stratégiu ako vybudovať pevné priateľstvo, založené na hlbokej dôvere, kde budú prítomné láska a vzájomná úcta. A možno tým aktívnym počúvaním svojho partnera môžeme začať ...

Vladimír Sochor, 

zakladateľ a koordinátor Národného týždňa manželstva na Slovensku