Umenie rozhodnúť sa

24.09.2019

Umění rozhodnout se pro uzavření sňatku, zpečetění vztahu svatbou je jistým stupněm veřejného závazku. Znamená to vybrat si jediného či jedinou, veřejně to přiznat a ostatní odmítnout. Není to snad umění? A umění rozhodovat se bude jednou z nejdůležitějších dovedností v rámci celého manželství a života rodiny. Snad ani není možné vyjmenovat všechny oblasti, ve kterých bude potřeba rozumná rozhodnost. Zvážit, vyhodnotit, vybrat a uskutečnit. Kolikrát za den? Máte-li v otázce rozhodování potíže, jste-li váhaví a nerozhodní, můžete použít několik osvědčených technik, které slouží k posílení rozhodnosti. Slouží k tomu např. tzv. vizualizace - představa fungování při dosažení cíle, stavu, kdy se náš zájem stal skutečností. Pak je dobré si položit otázku čím to, že se nám toho cíle podařilo dosáhnout. Co se stalo, kým jsme se my museli stát a jakým způsobem jsme zvládli případné potíže. A rozhodně stojí za to mít stále na paměti, proč právě toto chceme, v čem a komu to prospěje a v neposlední řadě, čeho se budeme muset a chtít vzdát, případně kdo jiný.

Mgr. Milena Mikulková