Umenie vyjadriť sa

30.09.2019

Umění vyjádřit se považuji také za umění. Až příliš často v komunikaci používáme zaužívané komunikační scénáře, které někdy podporují další komunikaci a jiné ji nevhodným vyjádřením zastaví. Jde o to, jaká používáme slova, jakým způsobem je vyjádříme a jaký těmto slovům sami dáváme význam a sílu. Kdo by si nevzpomněl na tzv. proroctví rodičů, kteří v dobré víře, že děti nasměrují k zodpovědnému životu, dětem sdělovali: Z tebe nikdy nic nebude! Jak by tě takovou mohl mít někdo rád? Umění vyjádřit je natolik originální, že co v jedné rodině považují za komunikační standard, v jiné rodině zní jako hrubá urážka. K umění vyjádřit se patří i pojmenování přání, touhy, negativních pocitů a prožívání. Kolik manželů zažilo neumění vyjádřit se v praxi, když si všimli, že jejich manželka významně mlčí, chodí po bytě rychlým tempem, s důrazem pokládá věci na místo a na nevinnou otázku muže: "Miláčku, stalo se něco?" neslyší žádnou odpověď a až napotřetí se dozví vševypovídající: "Nic". A na pátý pokus: "No, to bys snad mohl vědět ty sám!" Umění vyjádřit se znamená umět zacházet se slovy - pravdivě, s taktem a srozumitelností.

Mgr. Milena Mikulková