Umenie zdieľať sa

28.09.2019

Umět sdílet se je jinak pojmenované umění komunikace. Sdílení je něco jako pozvání toho druhého do vlastního prožívání, do vlastních pochybností, nejistot, strachů a smutků, ale také do vlastních přání, plánů, radostí, zážitků i touhy. Umět sdílet se je otázkou odvahy ke zranitelnosti. Otevřít se někomu znamená připustit, že nás bude více znát, nejen naši veřejnou tvář, ale i tu soukromou a někdy i tajenou. Míru sdílnosti má každý člověk individuální. Můžete ve svém manželství vyzkoušet zcela neškodné momenty, kdy ke sdílení patří věty typu... "a vzpomínáš si?... tehdy jsem cítil/a... a bylo by fajn si to ještě někdy zopakovat". Sdílení však může mít i podobu hlubších ponorů do vlastních bolestí, zklamaných očekávání, kdy umění sdílení úzce souvisí s uměním naslouchat. Sdílíme se s druhými jenom tehdy, kdy nezneužijí naši zranitelnost. Kdy slyší, vnímají, ale nehodnotí, nesoudí.

Mgr. Milena Mikulková