Víkendové manželské stretnutia

07.02.2018

Program, zameraný na posilnenie manželstva hlavne cez zlepšenie vzájomnej komunikácie medzi manželmi a je vhodný aj pre mladé manželstvá. Program vedú manželia, ktorí sú ochotní deliť sa s inými o skúsenosti a zápasy vo vlastnom manželstve. Je vhodný aj ako prevencia zovšednenia vzťahu manželov, ale aj ako nový impulz pre manželov, ktorí prežívajú ťažkosti hlavne vo vzájomnej komunikácii.

Program má dve časti. Na II. časť sa účasť odporúča hlavne tým, ktorí už absolvovali I. časť, nie je to však nevyhnutná podmienka.

Na program je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa počas prednášok pre manželov postarajú animátori.

V priebehu roka sa víkendový program uskutočňuje spravidla 5-6 krát.

Viac informácií, aktualizácie programov a prihlášky nájdete na webovej stránke partnera NTM: Rodinkovo - miesto prijatia pre rodiny.