Vitamín A - zAbávajte sa spolu

08.02.2024

Jedna moja, nazvime ju ´dobrá rodinná známa´, zažila vo svojom živote mnoho veselých príhod. Ako vedúca predajne textilu v bývalom ZSSR chodila totiž na "výbery látok", a tak navštívila nielen všetky významné mestá na Slovensku, ale aj mnohé miesta v krajinách bývalého východného bloku. O svojich "textilných potulkách" po svete nám rada rozpráva na rozličných rodinných oslavách či stretnutiach, na ktorých jej úsmevné aj neraz tragikomické príbehy vždy vyvolávajú úsmevy a dobrú náladu.

Smiech jej publika často ešte doznieva, keď sa priblíži ku mne a zašepká mi súkromné poučenie či akýsi príbehový dodatok: "Škoda, že tam vtedy so mnou nebol môj muž! Pretože dnes na to všetko nemám s kým spomínať!"

Rada si jej slová pripomínam, keď s manželom plánujeme naše dni. Čas totiž plynie strašne rýchlo! Verím, že si to uvedomujeme viacerí. A preto nám všetkým prajem, aby sme sa už dnes rozhodli zabávať sa spolu a mať sa spolu dobre.

Pretože už dnes je dôležité sa rozhodnúť, že tie najkrajšie spomienky budeme vytvárať spoločne.


Hedviga Tkáčová, členka NTM tímu v Žiline 

PS: Tou "dobrou rodinnou známou" z príbehu je moja stará mama. Rozprávaním zážitkov zo svojich rôznych ciest nás baví odkedy si pamätám. Starý otec (ktorý už skoro 70 rokov sedí po jej boku) si každý z jej príbehov vypočul už najmenej 100 krát 😊. Vždy sa však naplno usmieva (niekedy dokonca chichoce!). Zdá sa, že stará mama sa vtedy cíti ako (jeho) hviezda. A predsa celý život ľutuje, že nezabudnuteľné zážitky, o ktorých veselo rozpráva iným, nezažili so starkým spolu...