Vitamín C - oCeňujte sa navzájom

08.02.2024

Tak ako vitamín C zvyšuje odolnosť organizmu voči chorobám, tak vzájomné oceňovanie zvyšuje odolnosť vzťahu proti strate úcty a vášne. Tak ako telo si nevie samo vyprodukovať vitamín C, tak i vo vzťahu sú to obaja, ktorí pre hĺbku vzťahu potrebujú niečo spraviť. Harvardský výskum v oblasti zdravotníctva ukazuje, že práve to, že si ceníme toho druhého a že mu/jej to vyjadríme, spôsobí, že sa v našom tele uvoľňuje oxytocín, "hormón lásky," ktorý prehlbuje väzbu medzi dvoma ľuďmi. Pätnásť rokov výskumu Dr. Brene Brown potvrdzuje, že praktizovanie vďačnosti prináša do našich životov radosť. Nie je to radosť, ktorá nás robí vďačnými, je to vďačnosť, ktorá nás robí šťastnými.

Gary Thomas vo svojej knihe "Posvätné manželstvo" vychádza z predpokladu, že žijeme v dobe a prostredí, ktoré ohrozuje odolnosť hlbokých vzťahov a povzbudzuje nás k tomu, aby sme sa zbytočne vzájomne "nediagnostikovali," ale skôr povzbudzovali v úcte a rešpekte. Toto je podľa Garyho možné len vtedy, keď s Božou pomocou zvládneme to, čo sa satanovi prieči. V pokore prijať realitu vlastnej nedokonalosti a prijať ponuku Božej lásky. V tomto tajomstve je ukryté uzdravenie ponúkajúce bezpodmienečné prijatie, ktoré je kľúčovým podkladom pre naše ostatné pozemské vzťahy.

Dr. John Gottman vo svojich dlhoročných výskumoch odpozoroval, že páry, ktoré sú rady spolu, neustále hľadajú nové spôsoby, ako jeden druhého oceniť. Toto oceňovanie praktizujú denne malými skutkami komunikujúcimi vzájomnú vrúcnosť a náklonnosť. Dr. Gottman hovorí: "Všímajte si, čo váš partner robí správne. Prichyťte ho/ju pri činení dobrých vecí a verbalizujte im vďačnosť za to!" 

Rozhodnime sa zameriavať sa viac na to, čo je dobré, lebo to, čo je odmeňované je aj opakované.

Drahoslav a Zuzana Polohovci, pároví a rodinní terapeuti / www.teparo.sk