Šírenie malého symbolu NTM

Milí priaznivci dobrého manželstva, sme radi, že sa chcete spolu s nami zapojiť do kampane NTM a prinášať posolstvo o dobrom manželstve. Môžete tak urobiť aj úplne jednoduchým spôsobom: šírením malého symbolu Národného týždňa manželstva. 

Je ním kovový odznak s logom NTM, ktorý sa dá pripnúť na kabát, tašku alebo iné viditeľné miesto. Odznak zostane viditeľným symbolom aj pre ďalšie ročníky a ponúkame ho na papierovom nosiči, tentoraz vo forme fľaše, ktorý slúži aj ako informačný leták o aktuálnej kampani 2023. Letáky s pripnutým odznakom sú umiestnené v krabičke po 20 ks. 

Chceme spolu s vami nájsť čo najviac priestorov v našich obciach a mestách, kde by od začiatku januára mohli byť tieto krabičky s vysvetľujúcim textom a odznakmi voľne položené, aby si ich mohlo vziať čím viac ľudí.

Takým priestorom môže byť:

  • čakáreň u vášho lekára;
  • malý stolík pri poštových schránkach vo vchode vášho bytového domu;
  • priestor napr. pri pokladni v obchode, v autoservise či v reštaurácii vašich známych;
  • zborovňa v škole, kde učíte;
  • vstup do firmy, kde pracujete;
  • vstup do úradu, kde pracuje niekto z vašich blízkych;
  • chrám, kde navštevujete bohoslužby;
  • ulica, kde odznaky s úsmevom porozdávate;
  • a ďalšie miesta podľa vašej tvorivosti...;)

Na všetkých miestach je samozrejme potrebné dohodnúť umiestnenie krabičky s človekom zodpovedným za daný subjekt.

Odznaky s logom NTM ako malé symboly zapojenia sa do národnej kampane však môžete aj sami rozdať konkrétnym ľuďom napr. v rodine, v spoločenstve alebo medzi spolupracovníkmi či známymi.

Našou métou je v rámci najbližšej kampane NTM rozdať 10 000 odznakov s logom NTM. Veríme, že spolu s vami to dokážeme...! ĎAKUJEME VÁM!

Chcem si objednať krabičky