Umenie spokojného sexuálneho vzťahu

15.01.2018

V partnerskom spolužití zohráva sex nepochybne dôležitú úlohu. Existujú vzťahy, v ktorých fungujúci sex drží konfliktné manželstvo aspoň určitú dobu "nad vodou" a naopak, niektoré nádejné manželstvá môžu byť rozbité práve sexuálnym nesúladom. Často je to tak, že ak sexuálne spolužitie v manželstve funguje, tak sex tvorí 10 % vzájomnej komunikácie. Avšak ak nefunguje, tvorí až 90% všetkých problémov a konfliktov. Sex býva veľkým motivátorom, ale aj lepidlom, ktoré spája partnerské vzťahy. Lenže tak ako môže ľudí povzniesť, tak ich môže aj zotročiť. Je to nástroj, ktorým môžeme najbližšiemu človeku ukázať, ako silno ho milujeme, ale môžeme ním aj ublížiť na tom najcitlivejšom mieste - v dôvere.

Sex má trojaký zmysel. Okrem samotného rozmnožovania a zábavy, mal by byť aj posvätným spojením dvoch ľudí. Ak sú tieto tri jeho funkcie naplnené, možno predpokladať celoživotné šťastie v stabilnom a trvalom manželstve, ktoré rešpektuje rozdiely v potrebách dvoch ľudí. Kúzlo a tajomstvo dlhotrvajúceho vzťahu dvoch milujúcich sa osôb je v tom, že dvaja ľudia vychádzajúci z rôznych rodinných prostredí a hodnôt, sa po celý zbytok svojho života rozhodnú uzavretím manželstva, že nebudú mať žiadneho iného milenca než toho ich "jedného a jediného". Naplnenie tejto stability taktiež spočíva v otvorenej komunikácii ohľadom partnerskej sexuality.

Komplikácie v manželskom sexuálnom spolužití môžu byť rôzneho charakteru. Niekedy je to výskyt funkčných sexuálnych porúch (poruchy erektivity, predčasná ejakulácia, chýbajúca ejakulácia, frigidita, anorgazmia, dyspareunia, a pod.), ktoré patria do rúk sexuológa a neraz i psychológa kvôli psychogénnym dôvodom, ktoré môžu ovplyvňovať sexuálnu výkonnosť muža i ženy. V žiadnom prípade to nie je hanba, ak pár u ktorého sa niektorá z porúch vyskytne, vyhľadá odbornú pomoc. Práve naopak, je to prejav vzájomnej dôvery, zodpovednosti a túžby pomôcť si.

Častým problémom v manželskom spolužití môžu byť problémy rozličnej apetencie (chute a potreby sexu) u partnerov. Náhle zníženie záujmu o sex so svojím partnerom môže byť indikátorom možnej depresie, ale i indikátorom nahromadenia problémov vo vzájomnom spolužití a určitého oslabenia citovej väzby. Opäť je to ale priestor na hľadanie riešení, na vzájomnú komunikáciu partnerov, aby sa kríza neprehlbovala.

Iným typom ťažkostí môže byť to, kto, kedy a ako má dať najavo záujem o intímny kontakt, ako udržať sexuálnu komunikáciu pri živote v dvojizbovom byte za prítomnosti dvoch - troch detí.

Nemenej častým problémom môže byť pre niektoré partnerky manželove listovanie v pornografických časopisoch či sledovanie erotických kanálov v TV, "načapanie" partnera pri masturbácii či množstvo iných konkrétnych situácií. Záľuba v rôznych sexuálnych polohách, respektíve aktivitách taktiež nemusí byť v súlade s potrebami oboch manželov.

Manželia, medzi ktorými panuje dôvera a úprimne sa ľúbia, budú sa snažiť spoznať jeden druhého, namiesto aby sa bezhlavo rútili pri výskyte problémov v sexuálnej oblasti do iného mimomanželského vzťahu. Problém vnímajú ako výzvu ku komunikácii a pokiaľ majú pocit, že si nedokážu pomôcť sami, neboja sa vyhľadať pomoc psychológa.

Mgr. Radomír Warošek, psychológ referátu poradensko - psychologických služieb v Prešove, viac ako 20 ročné skúsenosti v partnerskom a manželskom poradenstve, absolvent psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii