Vitamín B - oBjavujte jeden druhého

08.02.2024

Do objevování se obecně pouštíme tehdy, když máme zájem, když nás nepoznané nějakým způsobem oslovuje, láká, inspiruje a v některých případech svým způsobem nutí – abychom byli schopni fungovat, spolupracovat nebo využívat možnosti. Druhou podmínkou je odvaha k hledání, k prozkoumávání neznámého. Třetí podmínkou je věnování času k objevování a s tím související trpělivost. A v neposlední řadě jde o schopnost vnímat komplexnost a souvislosti. Obdobně to probíhá i v manželském soužití. Tam se přidává ještě jedna veledůležitá podmínka a tou je důvěra, odvaha ke sdílení, k sebe-otevření. Ne nadarmo se říká, že manželské soužití je nekončícím procesem objevování druhého. Kolik zajímavého můžeme najít v oblasti sdílení intimity, a to nejen v rovině sexuální, ale i emocionální, spirituální, intelektuální, kulturní nebo sociální. Do jakých zákoutí své duše nás partner pozve, ukáže nám své touhy, hodnoty a priority, ale i své strachy, bolesti a zranění. Partnerské souznění neboli párová resonance vzniká právě tímto vzájemným sebeodhalováním, kdy se stáváme jeden pro druhého nejbližším svědkem jeho života. To je privilegium, to je pocta, to je sebeodevzdání.

Pravdou je, že každá fáze manželského soužití přináší jedinečné podněty. S tím souvisí i naše osobní proměny. Asi mi dáte za pravdu, že se společným soužitím navzájem ovlivňujeme a měníme.

Dovolím si použít slova jedné ženy, vdovy, která v několika málo slovech shrnula posuny v hodnotících kritériích manželství. V první fázi je zásadním kritériem to, že se nám ten druhý líbí, je nám sympatický a je nám s ním dobře. V další fázi, kdy založíme rodinu, klademe důraz na spolehlivost, na fungování rodiny – zajištění péče o rodinu, o děti, o domácnost. V třetí fázi manželství oceňujeme prostor pro seberealizaci, respekt a podporu k naplňování osobních cílů a jakousi "souradost" z toho, co se daří, co jsme společně i individuálně zvládli. V předposlední fázi manželství se dostává do popředí trpělivá vstřícnost, laskavost a jistá párová propojenost. A v poslední fázi se u většiny dlouhodobých párů zúží seznam kritérií na jediné – aby ten druhý byl.

Milena Mikulková, vzťahová poradkyňa / www.vztahove-poradenstvi.cz

PS: Je tolik oblastí, které stojí za prozkoumání! Inspirace můžete (nejen v rámci Národního týdne manželství) společně prozkoumávat na ESPEDIENTE