Manželstvo - misia možná

07.02.2018

Program je zameraný na posilnenie manželstva hlavne cez prehĺbenie vzťahu manželov s Bohom. Účastníci majú možnosť cez autentické svedectvá spoločenstva manželov z farnosti Dolný Kubín počúvať o tom, ako je Boh živo prítomný v manželstvách, ktoré mu na to dajú priestor v bežnej každodennosti rodinného života. Je vhodný ako prevencia oslabenia vzťahov v rodine, ale aj ako nový impulz pre manželov, ktorí prežívajú ťažkosti v rôznych oblastiach manželského života. Program má tri časti. Druhá víkendovka je určená IBA pre tých, ktorí absolvovali I. časť a je zvlášť vhodná aj pre manželov, ktorí prežívajú ťažkosti v intímnej oblasti. Tretia víkendovka - pre tých, ktorí absolovali I. a II. - je zameraná na tému výchova detí.

Na tento program vo všeobecnosti nie je možné prísť s deťmi, takže je potrebné zabezpečiť si na daný víkend starostlivosť o ne doma vo vlastnej réžii. Sú však aj vybrané termíny, na ktoré je možné prísť s deťmi, o ktoré sa počas prednášok postarajú animátori.
V priebehu roka sa víkendový program uskutočňuje spravidla 3-4 krát. 

Viac info u partnera NTM: Rodinkovo - miesto prijatia