NTM doma                               

"NTM doma"  

inšpirácie pre pestovanie bezpečného prostredia v našich vzťahoch

Tento rok sme preniesli aktivity NTM priamo do obývačiek párov. Priniesli sme podnety, ako vytvoriť či nestratiť v našich vzťahoch atmosféru bezpečia a tiež príležitosti prežiť špeciálny čas so svojím manželským partnerom. Pozreli sme sa na štyri oblasti, ktoré prispievajú k tomu, aby bolo manželstvo bezpečným miestom: ZÁVÄZOK - PRIJATIE - PRIATEĽSTVO - ODPUSTENIE a štyri, ktoré bezpečie v manželstve ohrozujú: KRITIKA - EGOIZMUS - NEÚCTA - NUDA.

K jednotlivým témam sme ponúkli krátku inšpiráciu a zaujímavé video, rozhovor alebo tip na aktivitu vo dvojici. Väčšina z ponúkaných materiálov je naďalej k dispozícii, a tak ich môžete využiť aj v nasledujúcich mesiacoch pre dobro vašich manželstiev.


Večer pre dvoch

 = možnosť zažiť špeciálny čas vo dvojici a posilniť naše priateľstvo priamo v našej obývačke!

Ponuka urobiť si takýto večer vo dvojici stále trvá - Vyhraďte si naň nerušených 60 minút, pripravte si obľúbený nápoj, nejakú dobrotu :-), pohodlne sa usaďte a nechajte sa previesť moderátormi Ondrejom a Alenkou Večerom pre dvoch. Vypočujete si príbehy zo života, zasmejete sa na vtipných scénkach, budete mať tiež príležitosť porozprávať sa spolu a veríme, že zažijete nezabudnuteľný večer vo dvojici! 


Jedno čínske príslovie hovorí: "slovo odpustenia je najcennejšia minca v dome". Odpustením neospravedlňujeme ani nepopierame chyby druhého, no vyjadrujeme, že rozumieme ľudskej nedokonalosti a vytvárame priestor pre nový začiatok tým, že sa rozhodneme pustiť spôsobené krivdy a robíme za minulosťou hrubú čiaru.

Zažívať priateľstvo a blízkosť so svojím životným partnerom je hlbokou túžbou mnohých ľudí, napriek tomu to v partnerských vzťahoch nie je úplne samozrejmé. Priateľstvo totiž nie je statická veličina. Potrebujeme sa o ňu starať, aby sme ju po ceste nenápadne nestratili.

Keď vstúpim do manželstva, prestávam byť "single" = jediný. Už nie som sám, ale som sa rozhodol zdieľať svoj život s iným človekom, uprednostnil som "my" pred "ja". Napriek tomu, v mnohých situáciách je pre mňa stále prirodzenejšie starať sa viac o "vlastné ja" ako o "my". Vlastné záujmy, túžby, potreby a vlastný prospech kladiem pred túžby a dobro...

Počas randenia sme robili všetko pre to, aby sme toho druhého spoznali a potešili tak, ako sa len dá. Vymýšľali sme, ako zaujímavo môžeme prežiť spoločný čas. Boli sme ochotní naučiť sa mať radi aktivity, ktoré nám boli dovtedy vzdialené, aby sme si ich mohli spoločne užiť.

K pocitu bezpečia vo vzťahu určite patrí prijatie. To, že toho druhého beriem a prijímam takého, aký je - aj so všetkými jeho nedokonalosťami, slabôstkami, nepochopiteľnými reakciami či spôsobmi. Nemám potrebu ho "opravovať", neočakávam od neho, že bude robiť veci mojím spôsobom, ale snažím sa porozumieť jeho pohľadu, dávam mu slobodu byť sebou...

Neúcta je veľkou a žiaľ aj častou bolesťou partnerských vzťahov. Neúcta a pohŕdanie vznikajú z pocitu nadradenosti nad partnerom a sú živené dlhodobým negatívnym zmýšľaním o partnerovi. No a negatívnym myšlienkam dávame priestor najmä vtedy, ak máme medzi sebou nevyriešené spory. Preto je tak dôležité nezametať konflikty a sklamania pod koberec...

Kritika je podľa jednej definície wikipédie podrobným rozborom odborného alebo umeleckého diela. Ak svojho manželského partnera prirovnám k umeleckému dielu, môžem sa rozhodnúť byť v roli kritika - samozrejme pre jeho dobro - alebo sa môžem rozhodnúť stať sa jeho obdivovateľom.

Čo je to záväzok? Je to dobrovoľný sľub, rozhodnutie, že budem niečo robiť. Anglické slovo commitment pochádza z latinského committere, čo znamená spojiť, zjednotiť, skombinovať, dať dokopy... A slovo commitment sa vysvetľuje ako byť pripútaný emocionálne alebo intelektuálne k istému konaniu a/alebo inej osobe.


Ak sa vám páči myšlienka NTM a ak sú naše inšpirácie a podnety pre vás užitočné, môžete nás finančne podporiť  - a to buď jednorázovo alebo sa môžete stať pravidelným podporovateľom NTM. 

Kampaň môžete podporiť akoukoľvek sumou prostredníctvom QR kódu alebo prevodom na č.účtu: SK74 8330 0000 0027 0036 4592

Ďakujeme!  


Prajeme vám, aby tohtoročný NTM prispel k tomu, aby vaše manželstvo bolo bezpečným miestom, kde sa budete jeden pred druhým bez strachu odhaľovať a zažívať blízkosť, ktorá je hlbokou túžbou ľudského srdca!