PRE VZŤAHY

Potrebujete čas, vyhradený len vám dvom?
Hľadáte nové inšpirácie pre váš vzťah?
Chcete si oddýchnuť v príjemnom prostredí?

3-dňové pobyty určené všetkým párom, ktoré plánujú spoločnú budúcnosť a chcú pre svoje manželstvo položiť pevné základy. Kurz je založený na kresťanských princípoch a ponúka množstvo praktických rád, ako sa na spoločný život pripraviť a ako ho potom pestovať a chrániť.

Tento program je určený najmä pre manželov, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím svojho vzťahu, ale tiež tým, ktorí túžia svoj vzájomný vzťah prehĺbiť a objaviť väčšiu jednotu medzi sebou.

Program je zameraný na posilnenie manželstva hlavne cez prehĺbenie vzťahu manželov s Bohom. Účastníci majú možnosť cez autentické svedectvá spoločenstva manželov z farnosti Dolný Kubín počúvať o tom, ako je Boh živo prítomný v manželstvách, ktoré mu na to dajú priestor v bežnej každodennosti rodinného života. Je vhodný ako prevencia oslabenia...

Program, zameraný na posilnenie manželstva hlavne cez zlepšenie vzájomnej komunikácie medzi manželmi a je vhodný aj pre mladé manželstvá. Program vedú manželia, ktorí sú ochotní deliť sa s inými o skúsenosti a zápasy vo vlastnom manželstve. Je vhodný aj ako prevencia zovšednenia vzťahu manželov, ale aj ako nový impulz pre manželov, ktorí prežívajú...

Víkendovka, určená mladým ľuďom, ktorým na ich budúcom manželstve naozaj záleží a chcú urobiť pre svoju spoločnú budúcnosť niečo viac, čo ich vzťah naozaj posilní. Pre účasť na kurze nie je potrebné, aby mladí ľudia už mali stanovený termín sobáša, naopak, čím skôr predtým ju absolvujú, tým pokojnejší čas im zostane na prípravu praktických vecí...