Umět vytrvat je uměním, které se trénuje v čase. Znovu a znovu dostává šanci, když se život vyvíjí jinak než bychom si přáli. Vytrvat znamená nevzdávat se a nevzdávat to. Umění vytrvat je uměním každodenních začátků. Nové šance pro tytéž lidi. Z toho důvodu je jedna stará moudrá rada: nenechejte nad svým hněvem zapadnout slunce. Uzavřete něco...

Umění odpouštět je jedním z nejdůležitějších nástrojů dlouhodobých vztahů. Umět odpustit znamená připustit svoji zranitelnost. Znamená také prožívat a zvládat ztráty, ať už je to ztráta vlastních představ, nároků, nebo ztráta důvěry. Umět odpouštět bývá označována jako božská vlastnost člověka. Skutečné odpuštění člověka osvobozuje. Není to laciné...

Umenie čakať

03.10.2019

Umění čekat je v dnešní době hodně nepopulární, v době, kdy vše můžeme mít hned a dokonce dřív, než na to máme. Těhotenství je jednou z prvních zkoušek trpělivosti, kdy se čeká. Něco zázračného se děje mimo naše zraky. Ne nadarmo se říká: "čekáme rodinu". Naučit se čekat je prospěšné v mnoha oblastech života. Samozřejmě ne vždy...

Umění vymezit se jakoby vybočovalo z projektu harmonického manželství. Ne, je to spíše naopak. Umění vymezit se, umění nastavit zdraví hranice je dokonce podmínkou zdravého manželství. To první, co manželství tvoří, je právě vymezení se "toto jsme my, naše manželství, naše rodina" a jakoby neviditelnou křídou ohraničili své území. Zrovna tak to...

Umění podpořit souvisí s důvěrou a přátelstvím, které je základem manželství. Podpořit tohoto druhého znamená sdílet s ním jeho prožívání, nabídnout mu pochopení, dodat mu kuráž. Podpořit druhého totiž znamená, že stojíte za ním, s ním, vedle něho - co je právě potřeba. Znamená to projevit mu důvěru, ukázat na jeho silné stránky a jediné, co...

Umění vyjádřit se považuji také za umění. Až příliš často v komunikaci používáme zaužívané komunikační scénáře, které někdy podporují další komunikaci a jiné ji nevhodným vyjádřením zastaví. Jde o to, jaká používáme slova, jakým způsobem je vyjádříme a jaký těmto slovům sami dáváme význam a sílu. Kdo by si nevzpomněl na tzv. proroctví rodičů, kteří...

Umění naslouchat je otázkou dvou zcela protichůdných sil v člověku. Mít obrazně otevřené srdce a uši a přitom zavřená ústa. Umění naslouchat je spojením vcítění se a sebedisciplíny. Naslouchání je často podmíněno blízkostí. Někdy chceme, abychom druhému viděli do tváře, jindy je zase přínosnější položit hlavu na rameno a nevidět do tváře. Zejména...

Umět sdílet se je jinak pojmenované umění komunikace. Sdílení je něco jako pozvání toho druhého do vlastního prožívání, do vlastních pochybností, nejistot, strachů a smutků, ale také do vlastních přání, plánů, radostí, zážitků i touhy. Umět sdílet se je otázkou odvahy ke zranitelnosti. Otevřít se někomu znamená připustit, že nás bude více znát,...

Umění všímat si v dnešní době přesycené podněty je skutečné umění. Možná si stačí položit jednoduchou otázku? Čeho si v našem vztahu všímám? Je to povzbuzující, podporující nebo naopak je to to, co nefunguje, co by mělo být jinak a co znechucuje? Umění všímat si, a všímat si především dobrých věcí slouží k neuvěřitelnému posílení vztahu k sobě,...

Umění být spolu se zdá jako lehký úkol. Na začátku vztahu není nic přednějšího, než trávit spolu co nejvíce času. Ale být spolu je něco víc. Nejen být vedle sebe. Být spolu znamená být na jednom místě, v jenom čase a pokud se podaří, tak i u jedné činnosti. Kdysi, nevím, jestli je vhodné říct..."za dávných časů", měl...

Umění převzít zodpovědnost v manželství především za sebe, což se projevuje zejména rozhodností, čestností, spolehlivostí, věrností a pravdivostí. Znamená to ale také být zodpovědný vůči druhým - vůči partnerovi i vůči dětem. Zodpovědnost také znamená schopnost omezit svůj vlastní komfort, své touhy ve prospěch nejbližších. Zdravé manželství se...

Umění rozhodnout se pro uzavření sňatku, zpečetění vztahu svatbou je jistým stupněm veřejného závazku. Znamená to vybrat si jediného či jedinou, veřejně to přiznat a ostatní odmítnout. Není to snad umění? A umění rozhodovat se bude jednou z nejdůležitějších dovedností v rámci celého manželství a života rodiny. Snad ani není možné vyjmenovat všechny...